Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης του Building Green σε συνεργασία με τον ΣΕΦ

Δείτε παρακάτω τις εισηγήσεις από την εκδήλωση που οργάνωσε το Building Green σε συνεργασία με τον ΣΕΦ στο πλαίσιο της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO στις 20 Οκτωβρίου 2019.