Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος – Οι θέσεις του ΣΕΦ

Οι θέσεις του ΣΕΦ στη δημόσια διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για την αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας.

Διαβάστε το Κείμενο θέσεων