Φωτοβολταϊκά με αποθήκευση ενέργειας

Δείτε παρακάτω τις εισηγήσεις του ΣΕΦ στην ημερίδα για την αποθήκευση που οργάνωσε η A-Energy στις 15.7.2019

Παρουσίαση Προέδρου ΣΕΦ Δρ. Σ. Καπέλλου

Παρουσίαση συμβούλου ΣΕΦ Σ. Ψωμά