Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το net – metering ως τις 29/8/2014

Διαβάστε το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης και το Σχέδιο Σύμβασης Συμψηφισμού.