Δείτε με χρονολογική σειρά τους σημαντικότερους νόμους που αφορούν τα φωτοβολταϊκά και την ανάπτυξη των σχετικών επενδύσεων.