Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19, παρατείνει σειρά προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σχετική τροπολογία που κατατίθεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της».

Η χορήγηση των παρατάσεων καθίσταται αναγκαία, δεδομένου ότι λόγω της υγειονομικής κρίσης οι εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) έχουν έρθει αντιμέτωπες με σημαντικές καθυστερήσεις τόσο όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων τους, όσο και στη σύνδεσή τους με το δίκτυο.

Η τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται κατά δέκα μήνες:

  • Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
  • Η διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
  • Η προθεσμία σύνδεσης των έργων που έχει επιλεγεί από διαγωνισμούς.
  • Η ημερομηνία αλλαγής των ισχυουσών τιμών αναφοράς.

Αντίστοιχα, παρατείνεται κατά έξι μήνες:

  • Η προθεσμία/δικαίωμα σύναψης συμβάσεων εκτός διαγωνισμού για τις ενεργειακές κοινότητες, η οποία μετατίθεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από 30 Ιουνίου 2021.

Πρακτικά, για τα μικρά φωτοβολταϊκά που έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμά τους να έχουν ταρίφα εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών (έχοντας καταθέσει πλήρεις φακέλους στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020) ισχύουν πλέον τα εξής:

Για ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022:

·         Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: Η ταρίφα συνεχίζει να είναι 65,74 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

·         Ενεργειακές  Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: Η ταρίφα συνεχίζει να είναι 68,87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Για ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) από 1 Μαρτίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022:

·         Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

·         Ενεργειακές  Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Όπως αναφέρθηκε, οι τιμές αυτές αφορούν έργα που έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης και βρίσκονται στη φάση κατασκευής, ή έργα που έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατέθεσαν πλήρεις αιτήσεις προς τον ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΔΜΗΕ για όρους σύνδεσης.

Για όλα τα υπόλοιπα έργα δεν υφίστανται διαδικασίες σταθερής ταρίφας και οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι, για να κλειδώσουν τιμή, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς.

Δείτε εδώ την τροπολογία.

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για τις επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για τις επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική  Μακεδονία

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, προχωρήσατε σε μια γενναία κίνηση, σχεδιάζοντας και προωθώντας την ταχεία απολιγνιτοποίηση της χώρας και μια δίκαιη μετάβαση στις λιγνιτικές περιοχές που θίγονται. Η μετάβαση αυτή βασίζεται πρωτίστως στην ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, για την προώθηση των οποίων έχετε ήδη θεσπίσει απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης.

Οι κινήσεις αυτές χαιρετίστηκαν από την επενδυτική κοινότητα και απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκφραστεί για επενδύσεις κυρίως στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να μετουσιωθεί όλο αυτό το ενδιαφέρον σε πραγματικά έργα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα μπορεί να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για την επόμενη δεκαετία, αν όχι και να τους ξεπεράσει.

Δυστυχώς όμως δεν σκέφτονται όλοι έτσι, ούτε ενεργούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εθνικών στόχων. Τους τελευταίους μήνες παρακολουθώντας τη δημοσιότητα, αλλά και από την απευθείας ενημέρωση από μέλη μας, γινόμαστε μάρτυρες μιας αντίδρασης σε επενδυτικά σχέδια, ιδίως στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, της περιοχής δηλαδή που έχει κάθε λόγο να προχωρήσει σε μια εμπροσθοβαρή μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο. Η αντίδραση αυτή εκφράζεται με την απόλυτη άρνηση κάποιων Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών να γνωμοδοτήσουν θετικά για οποιοδήποτε έργο φωτοβολταϊκών χωρίς διάκριση, ακόμη και για όσα έργα έχουν τη σύμφωνη γνώμη όλων των εκ του νόμου εμπλεκόμενων αρχών και φορέων. Επιπλέον πληροφορούμαστε ότι οι αντιδρώντες ασκούν ένα ιδιότυπο bullying σε όσους Δημόσιους λειτουργούς τηρούν κατά γράμμα τη νομοθεσία και γνωμοδοτούν θετικά υπέρ εκείνων των επενδύσεων που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αυτοί λοιπόν που αντιτίθενται στην λογική και στους κανόνες που ισχύουν σε όλη τη χώρα, ασκούν κριτική και εκφοβισμό σε όσους δημόσιους λειτουργούς κάνουν το καθήκον τους.

Επειδή η αρνητική αυτή στάση ορισμένων Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών (ευτυχώς όχι όλων, λαμπρά παραδείγματα αποτελούν π.χ. η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δ. Μακεδονίας και ο Δήμος Κοζάνης):

– Προσπαθεί να ακυρώσει στην πράξη το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης και δίκαιης μετάβασης στην περιοχή.

– Εμποδίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε έργα ΑΠΕ (οι θέσεις αυτές εργασίας είναι ήδη ορατές στα εργοτάξια που έχουν στηθεί, ενώ εκατοντάδες είναι και οι έμμεσες και συνεπαγόμενες θέσεις εργασίας που συντηρούνται τοπικά μέσω εργολαβιών, υπηρεσιών στέγασης, διατροφής και μετακίνησης).

– Στρέφεται εναντίον της προσπάθειας της χώρας να μειώσει τις εκπομπές και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

– Απειλεί να αποθαρρύνει και εν τέλει να απομακρύνει πολλούς ξένους επενδυτές, οι περισσότεροι των οποίων έδειξαν πρώτη φορά ενδιαφέρον για τη χώρα μας χάρη στις δικές σας πολιτικές πρωτοβουλίες.

Ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να εφαρμοστούν και στη Δυτική Μακεδονία οι κανόνες αδειοδότησης που ισχύουν για όλη τη χώρα. Χωρίς αναιτιολόγητες και αυθαίρετες αποφάσεις που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη των καθαρών πηγών ενέργειας.

Η υπερθέρμανση της αγοράς φωτοβολταϊκών και η σχέση με τις τοπικές κοινωνίες

του Στέλιου Ψωμά

Τον τελευταίο καιρό, και ιδίως μετά την εκρηκτική αύξηση των αιτήσεων για κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών σταθμών σε όλη τη χώρα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες για το κατά πόσο η ανάπτυξη αυτή είναι συμβατή με τις υφιστάμενες δραστηριότητες και κατά πόσο είναι αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες. Δυστυχώς, κάποιες άστοχες ρυθμίσεις ή/και κινήσεις μερίδας επενδυτών έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά, σπιλώνοντας και άλλες επενδύσεις που κατά τα άλλα είναι ευπρόσδεκτες και επιθυμητές.

Τα φωτοβολταϊκά είναι σήμερα η καθαρότερη και φθηνότερη ενεργειακή τεχνολογία και η πλειοψηφία των πολιτών διάκειται ευνοϊκά απέναντί τους. Οι παράγοντες της αγοράς λοιπόν έχουν κάθε λόγο να προστατεύσουν αυτό το καλό όνομα των φωτοβολταϊκών και να μην αφήσουν να εκτροχιαστεί η αναπτυξιακή τους πορεία.

Ένα ζήτημα που έχει εγείρει ανησυχίες σε κάποιες τοπικές κοινότητες αφορά τη δυνατότητα ενός εν δυνάμει επενδυτή να υποβάλει αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού στη ΡΑΕ χωρίς να έχει κατοχυρώσει (έστω και προκαταρκτικά) τη θέση εγκατάστασης. Ο Ν.4685/2020 έχει εισαγάγει μια αμφιλεγόμενη διάταξη επ’ αυτού, βάσει της οποίας, ένας εν δυνάμει επενδυτής μπορεί να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΕ για συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης του σταθμού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του έχοντος τη ιδιοκτησία  ή επικαρπία αυτού του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον βέβαια ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής αντιληφθεί ότι κάποιος χρησιμοποιεί τα χωράφια του εν αγνοία του ή παρά τη θέλησή του, ο νόμος προβλέπει ότι έχει δικαίωμα να υποβάλει και αυτός αίτηση στη ΡΑΕ (μόνο όμως στον επόμενο κύκλο από την έκδοση της Βεβαίωσης). Η νέα Βεβαίωση Παραγωγού μπορεί να εκδοθεί και στο όνομα τρίτου προσώπου στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει μισθώσει το χώρο βάσει μισθωτηρίου που έχει περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας.

Η ρύθμιση αυτή σημαίνει πρακτικά ότι ο ιδιοκτήτης μιας έκτασης εμπλέκεται σε μια ταλαιπωρία και, ακόμη κι αν δικαιωθεί, θα πρέπει να σπαταλήσει χρόνο και χρήμα για να προστατεύσει την ιδιοκτησία του. Έχει δώσει επίσης το δικαίωμα σε κάποιους εν δυνάμει επενδυτές να καταθέτουν σωρηδόν αιτήσεις χωρίς να έχουν τη συγκατάθεση ή συμφωνία των ιδιοκτητών της γης. Ακόμη κι αν οι αιτήσεις αυτές ναυαγήσουν σε βάθος χρόνου, η ζημιά έχει γίνει. Πρώτον γιατί επιβαρύνονται οι υπηρεσίες με έξτρα χρόνο εργασίας για να αξιολογηθούν οι αιτήσεις και, δεύτερον, γιατί πολλοί ιδιοκτήτες γης ανησυχούν για τα χωράφια τους και για το κατά πόσο ελέγχουν τελικά την ιδιοκτησία τους. Η αλήθεια είναι πως τα έσοδα (για 20-25 χρόνια) από την ενοικίαση αυτών των χωραφιών σε εν δυνάμει επενδυτές φωτοβολταϊκών θα τους αποφέρει πολλαπλάσια έσοδα από τη σημερινή διαχείριση της γης τους. Έχουν δηλαδή κάθε λόγο να είναι θετικοί στην προοπτική ενοικίασης, αρκεί φυσικά οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να έρθουν σε επαφή και συμφωνία μαζί τους.

Επειδή η εν λόγω ρύθμιση του Ν.4685/2020 ήταν άστοχη, απαιτείται μια τροποποίησή της στην εξής κατεύθυνση. Στην αίτηση για Βεβαίωση Παραγωγής προς τη ΡΑΕ, να υποβάλεται και ένα προσύμφωνο για τη χρήση της γης από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Σε αυτή τη φάση ανάπτυξης ενός έργου, δεν μπορεί να υπάρξει ακόμη συμβολαιογραφική πράξη (λόγω μεγάλου κόστους), αλλά το προσύμφωνο διασφαλίζει τη σύμφωνη γνώμη και συναίνεση του ιδιοκτήτη της γης, αίροντας έτσι σε μεγάλο βαθμό και τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών.

Σε ότι αφορά τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που έχουν κατακλύσει όλη τη χώρα, ισχύει η παροιμία “όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι”. Προφανώς δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα. Θα υλοποιηθούν εκείνα για τα οποία έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα σύνδεσής τους στο ηλεκτρικό δίκτυο και φυσικά εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Τελικά,η ίδια η ζωή θα βρει μια ισορροπία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε εν τέλει μια υγιή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, αποφεύγοντας τις συνέπειες της σημερινής υπερθέρμανσης της αγοράς.

* Ο Στέλιος Ψωμάς είναι σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Παράταση προθεσμιών λήξης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκά

Παράταση των προθεσμιών λήξης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκά ζητά με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

 

Η περίοδος μη κανονικότητας που διανύουμε εδώ και σχεδόν ένα έτος, έχει δημιουργήσει αρρυθμίες στην αγορά. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έλλειψη υλικών για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών. Η έλλειψη αυτή αφορά από φωτοβολταϊκά πλαίσια έως αντικεραυνικά συστήματα και ασφαλειοδιακόπτες απαραίτητους για την ασφάλεια των σταθμών. Είναι γνωστό σε όλη την αγορά ότι οι παραδόσεις εισαγόμενων υλικών έχουν καθυστέρηση τουλάχιστον 2 μηνών. Τα προβλήματα των εσωτερικών μεταφορών επιφέρουν επίσης μεγάλη καθυστέρηση στις παραδόσεις.

 

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, πολλά έργα δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι όροι σύνδεσης που έχουν λάβει (κάποιοι από τους οποίους λήγουν εντός του Φεβρουαρίου).

 

Ο ΣΕΦ ζητά από το ΥΠΕΝ να εξετάσει την περίπτωση να δοθεί ολιγόμηνη παράταση των προθεσμιών που αφορούν συμβάσεις σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα.