Μήνας: Ιανουάριος 2020

Μια από τις σημαντικότερες ημερίδες της χρονιάς για την ενέργεια διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την Τετάρτη στις 19 Φεβρουαρίου, στην Αίγλη Ζαππείου.

Η ημερίδα “Φωτοβολταϊκά 2020: Ο ενεργειακός μετασχηματισμός ξεκίνησε” απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική φάση εξέλιξης. Η θεματολογία καλύπτει σφαιρικά το παρόν και το μέλλον των έργων φωτοβολταϊκών και απευθύνεται μεταξύ άλλων στους αρμόδιους φορείς, στα στελέχη των εταιριών του κλάδου, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, σε ανεξάρτητους μηχανικούς, σύμβουλους έργων φωτοβολταϊκών και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει τις θέσεις του Συνδέσμου που εστιάζουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς.

Η θεματολογία της ημερίδας  χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Στην πρώτη με τίτλο “Αυτοπαραγωγή Ενέργειας” θα παρουσιαστούν το θεσμικό πλαίσιο και η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών, με έμφαση στα μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα αυτοπαραγωγής. Κατά τη διάρκειά της, θα διεξαχθεί επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την συμμετοχή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να αναλυθεί ο ρόλος τους στην αγορά των φωτοβολταϊκών και να μοιραστούν την εμπειρία τους από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του netmetering.

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο “Τεχνολογικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά”  θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τεχνολογίες σε επίπεδο φωτοβολταϊκών πλαισίων, inverters και του υπόλοιπου τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εξέλιξη της τεχνολογίας επιδρά στην βιωσιμότητα των έργων.

Ο  Πρόεδρος του Σύνδεσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, αναφερόμενος στην ημερίδα είπε: Λαμβάνοντας υπόψη την επανεκκίνηση  της αγοράς  πιστεύουμε ότι η ημερίδα αποτελεί  μια κομβική εκδήλωση για τον κλάδο μας στην παρούσα συγκυρία. Τα θέματα είναι σημαντικά και χρηστικά και απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς, σε επενδυτές, στα στελέχη των εταιριών του κλάδου, σε ανεξάρτητους μηχανικούς, σύμβουλους φωτοβολταϊκών έργων. Φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε όχι μόνο την υφιστάμενη κατάσταση για τον τομέα της ιδιοκατανάλωσης (net-metering), αλλά και την ευρύτερη εικόνα του κλάδου όσον  αφορά στις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά, που ήδη διαδραματίζουν ένα σημαντικότατο  ρόλο στον ευρύτερο ενεργειακό μετασχηματισμό.”

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών παραμένει προσηλωμένος στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας υγιούς αγοράς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.

“Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί οι αρμόδιοι φορείς της αγοράς, ενώ οι παρουσιάσεις καλύπτουν τόσο τις τεχνολογικές, όσο και τις ρυθμιστικές  εξελίξεις. Ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα παρουσιάσουν την συνολική εικόνα της σχετικής αγοράς και των προοπτικών της”, προσέθεσε ο Δρ. Καπέλλος.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον δικτυακό τόπο του Συνδέσμου www.helapco.gr, ενώ για το πρόγραμμα και εγγραφές μπορείτε να κάνετε από την σελίδα της εκδήλωσης εδώ

Νέα ανά χρονιά
Reset