Ημερίδα ΣΕΦ “Φωτοβολταϊκά 2020: Ο ενεργειακός μετασχηματισμός ξεκίνησε” Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Μια από τις σημαντικότερες ημερίδες της χρονιάς για την ενέργεια διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την Τετάρτη στις 19 Φεβρουαρίου, στην Αίγλη Ζαππείου.

Η ημερίδα “Φωτοβολταϊκά 2020: Ο ενεργειακός μετασχηματισμός ξεκίνησε” απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική φάση εξέλιξης. Η θεματολογία καλύπτει σφαιρικά το παρόν και το μέλλον των έργων φωτοβολταϊκών και απευθύνεται μεταξύ άλλων στους αρμόδιους φορείς, στα στελέχη των εταιριών του κλάδου, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, σε ανεξάρτητους μηχανικούς, σύμβουλους έργων φωτοβολταϊκών και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να γνωρίσει τις θέσεις του Συνδέσμου που εστιάζουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς.

Η θεματολογία της ημερίδας  χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Στην πρώτη με τίτλο “Αυτοπαραγωγή Ενέργειας” θα παρουσιαστούν το θεσμικό πλαίσιο και η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών, με έμφαση στα μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα αυτοπαραγωγής. Κατά τη διάρκειά της, θα διεξαχθεί επίσης συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την συμμετοχή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να αναλυθεί ο ρόλος τους στην αγορά των φωτοβολταϊκών και να μοιραστούν την εμπειρία τους από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του netmetering.

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο “Τεχνολογικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά”  θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τεχνολογίες σε επίπεδο φωτοβολταϊκών πλαισίων, inverters και του υπόλοιπου τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εξέλιξη της τεχνολογίας επιδρά στην βιωσιμότητα των έργων.

Ο  Πρόεδρος του Σύνδεσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, αναφερόμενος στην ημερίδα είπε: Λαμβάνοντας υπόψη την επανεκκίνηση  της αγοράς  πιστεύουμε ότι η ημερίδα αποτελεί  μια κομβική εκδήλωση για τον κλάδο μας στην παρούσα συγκυρία. Τα θέματα είναι σημαντικά και χρηστικά και απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς, σε επενδυτές, στα στελέχη των εταιριών του κλάδου, σε ανεξάρτητους μηχανικούς, σύμβουλους φωτοβολταϊκών έργων. Φιλοδοξούμε να παρουσιάσουμε όχι μόνο την υφιστάμενη κατάσταση για τον τομέα της ιδιοκατανάλωσης (net-metering), αλλά και την ευρύτερη εικόνα του κλάδου όσον  αφορά στις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά, που ήδη διαδραματίζουν ένα σημαντικότατο  ρόλο στον ευρύτερο ενεργειακό μετασχηματισμό.”

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών παραμένει προσηλωμένος στη δημιουργία ενός πλαισίου που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας υγιούς αγοράς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.

“Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί οι αρμόδιοι φορείς της αγοράς, ενώ οι παρουσιάσεις καλύπτουν τόσο τις τεχνολογικές, όσο και τις ρυθμιστικές  εξελίξεις. Ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα παρουσιάσουν την συνολική εικόνα της σχετικής αγοράς και των προοπτικών της”, προσέθεσε ο Δρ. Καπέλλος.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον δικτυακό τόπο του Συνδέσμου www.helapco.gr, ενώ για το πρόγραμμα και εγγραφές μπορείτε να κάνετε από την σελίδα της εκδήλωσης εδώ

Νέο πλαίσιο για την απλοποίηση της άδειας παραγωγής

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εκφράζει την ικανοποίησή του για το προτεινόμενο από το ΥΠΕΝ νέο πλαίσιο αδειοδοτικής διαδικασίας, το οποίο προβλέπει αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής με Βεβαίωση Καταχώρησης αίτησης σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών.

Η πρόταση αυτή είναι απλή, ρηξικέλευθη και αφουγκράζεται τις συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες των καιρών για μια ταχεία και εμπροσθοβαρή ανάπτυξη των ΑΠΕ στην πορεία για την απανθρακοποίηση της οικονομίας το συντομότερο δυνατόν.

Η πρόταση καταπολεμά τη γραφειοκρατία και βασίζεται σε αυτοματοποιημένες και διαφανείς διαδικασίες, οδηγώντας εν τέλει σε σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδειοδότησης.

Είναι επιπλέον συμβατή με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2018/2001 σύμφωνα με την οποία “θα πρέπει να καθορίζονται απλουστευμένες και λιγότερο επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης”. Στο άρθρο 15, η εν λόγω Οδηγία αναφέρει επίσης πως τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι: α) οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται με ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο διοικητικό επίπεδο και ορίζονται προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα για τις διαδικασίες”. Η σημαντική μείωση του χρόνου αδειοδότησης με την κατάργηση της Άδειας Παραγωγής καθιστά ρεαλιστική την ικανοποίηση και του άλλου στόχου της Οδηγίας 2018/2001, σύμφωνα με τον οποίο η αδειοδοτική διαδικασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη για τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαδικασιών των σχετικών αρμόδιων αρχών. Η πρόταση του ΥΠΕΝ ικανοποιεί τέλος την πρόνοια της Οδηγίας σύμφωνα με την οποία “οι κανόνες για την έγκριση, την πιστοποίηση και τη χορήγηση άδειας είναι αντικειμενικοί, διαφανείς και αναλογικοί, και… λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας”.

Ο Σύνδεσμός μας συμφωνεί επίσης με:

 • Το δραστικό περιορισμό των στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα.
 • Τον καθορισμό συγκεκριμένων οροσήμων στις υποχρεώσεις του φορέα του σταθμού για την αδειοδοτική ωρίμανση του αιτήματος.
 • Την ύπαρξη ειδικής διαδικασίας για επικαλύψεις αιτημάτων και για ειδικά έργα.
 • Την κατάργηση του υφιστάμενου τέλους διατήρησης της άδειας παραγωγής.
 • Τις απλουστευμένες διαδικασίες τροποποίησης της Βεβαίωσης Καταχώρησης.
 • Τη δυνατότητα Συνενώσεων/Διαιρέσεων Βεβαιώσεων Καταχώρησης

Επειδή το νέο ηλεκτρονικό μητρώο θα αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες (αισιοδοξούμε και ελπίζουμε να μπορεί να δεχθεί καταχωρήσεις τον Ιούνιο του 2020), καλό είναι να προβλεφθούν κατά το σχεδιασμό του και ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον από την εφαρμογή π.χ. του ΕΣΕΚ. Αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο να προβλέπεται κατά το στάδιο της καταχώρησης στοιχείων και η δυνατότητα συμπερίληψης συστημάτων αποθήκευσης στη σύντομη τεχνική περιγραφή του έργου, καθώς και να μη θεωρούνται ως ειδικά έργα οι σταθμοί ΑΠΕ με αποθήκευση (κάτι τέτοιο δεν έχει νόημα ιδιαίτερα στην περίπτωση έργων στο Σύστημα).

Ειδικά για συστήματα αποθήκευσης “πίσω-από-τον-μετρητή”, το αναμενόμενο ειδικό θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει απλουστευμένες διαδικασίες για την εγκατάστασή τους. Στην ίδια κατεύθυνση άλλωστε κινούνταν και η σχετική πρόταση της ΡΑΕ (13/2019 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3468/2006: “… Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ή τροποποίηση αυτής, ώστε να προστίθεται στον σταθμό αποθηκευτικό μέσο ενέργειας, στην ίδια ή άλλη τοποθεσία, χωρίς να μεταβάλλεται η οντότητα του σταθμού και ο τρόπος μεταχείρισής του, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών. Η έννοια αυτού του σταθμού δεν ταυτίζεται με την έννοια του Υβριδικού Σταθμού…”.

Για τα ειδικά έργα τέλος, νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα λιγότερο γραφειοκρατικό καθεστώς και να μην εξετάζονται με τα “υφιστάμενα κριτήρια”, αλλά να υπάρξει μια απλή διαδικασία αντίστοιχη των άλλων έργων, με έμφαση στην αξιολόγηση των ειδικών εκείνων κριτηρίων που τα καθιστούν διακριτά από τα υπόλοιπα έργα ΑΠΕ.

Εκπαιδεύοντας τους επαγγελματίες της πράσινης ενέργειας

Αναλαμβάνοντας ένα ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια Πράσινη Συμφωνία προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και την απανθρακοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας ως το 2050. Καθώς οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στοχεύουν πλέον στην απανθρακοποίηση, πολλές θέσεις εργασίας σε παραδοσιακούς ενεργειακούς τομείς μοιραία θα χαθούν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δώσουμε νέες ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους που απειλούνται από αυτή την εξέλιξη. Η εκπαίδευση σε νέους ενεργειακούς τομείς, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για νέες καριέρες σε ανθρώπους που σήμερα απασχολούνται σε παραδοσιακούς ενεργειακούς τομείς.

Ακόμη και οι παραδοσιακοί τεχνίτες μπορούν να αναζητήσουν τέτοιες ευκαιρίες. Καθώς πολλές τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας γνωρίζουν εντυπωσιακή ανάπτυξη (όπως, για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά), νέες εργασιακές ευκαιρίες εμφανίζονται, όπως π.χ. στην περίπτωση ηλεκτρολόγων χωρίς πρότερη εμπειρία στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αρκεί να τους δοθεί η κατάλληλη εκπαίδευση. Όταν σκέφτεται κανείς θέσεις εργασίας στην ηλιακή ενέργεια, συχνά εστιάζει σε τεχνικά επαγγέλματα υψηλού γνωστικού επιπέδου. Αν και είναι αλήθεια πως ο κλάδος προσφέρεται για ανθρώπους με πτυχία και εμπειρία στις επιστήμες και την τεχνολογία, υπάρχουν εν τούτοις ευκαιρίες και σε άλλους τομείς. Τομείς που προσφέρουν δουλειές σε πωλητές, εργάτες, παρόχους υπηρεσιών ή ακόμη και εκπαιδευτές σε σχετικούς τομείς. Όποιος είναι ανοιχτός στο να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες, έχει λαμπρές προοπτικές να ακολουθήσει μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η σημασία των πράσινων θέσεων εργασίας

Όλο και περισσότερες χώρες απολαμβάνουν τα κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Σύμφωνα με την IRENA (International Renewable Energy Agency), οι ΑΠΕ συντηρούσαν 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2018. Τα φωτοβολταϊκά ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης (3,61 εκατ. θέσεις εργασίας το 2018).

Η δυναμική της “πράσινης” απασχόλησης καθορίζεται από μια σειρά τεχνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες όπως:

 • Ξεκάθαρη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Εθνικές πολιτικές που στοχεύουν στο μετασχηματισμό του ενεργειακού προτύπου. Πολιτικές όπως θέσπιση δεσμευτικών στόχων, νέων εργαλείων αγοράς για την ανάπτυξη των ΑΠΕ ή ακόμη και νέων βιομηχανικών πολιτικών για την ενδυνάμωση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας των ΑΠΕ.
 • Διαρκής μείωση του κόστους των καθαρών τεχνολογιών που διευκολύνει τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο.
 • Εταιρικές στρατηγικές και επαναπροσδιορισμός στόχων από τη βιομηχανία ώστε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα καθώς οι οικονομίες παγκοσμιοποιούνται και απαιτείται γεωγραφική διαφοροποίηση και εξειδίκευση.
 • Ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών οι οποίες υποστηρίζουν πρωτοβουλίες Πράσινων Πόλεων που προωθούν τις ΑΠΕ.

 Η περίπτωση των φωτοβολταϊκών

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών συνεχίζει να αποδεικνύει τη κοινωνικο-οικονομική συμβολή της, τόσο σε ότι αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας όσο και στην Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΚΠΑ) που δημιουργεί.

Ο κλάδος αναδεικνύει επίσης τη σημασία των μικρής κλίμακας έργων στην τοπική ανάπτυξη. Το 2016, για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις μικρών φωτοβολταϊκών επί στεγών στην ΕΕ παρείχαν τριπλάσιες θέσεις εργασίας και ΚΠΑ από τις αντίστοιχες μεγάλες εγκαταστάσεις επί εδάφους. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μικρές εγκαταστάσεις απαιτούν περισσότερο εργατικό δυναμικό για την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων. Επιπλέον, το 75% των θέσεων εργασίας στα φωτοβολταϊκά αφορούν τοπική απασχόληση.

Οι άμεσες θέσεις εργασίας και η άμεση ΚΠΑ αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο των φωτοβολταϊκών (παραγωγή εξοπλισμού, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση), ενώ οι έμμεσες άλλους κλάδους (π.χ. μεταφορά εξοπλισμού, κατασκευή εξειδικευμένου εξοπλισμού, υπηρεσίες).

Δραστηριότητα Θέσεις εργασίας
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 1%
Κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού 22%
Μεταφορά εξοπλισμού 2%
Εγκατάσταση και διασύνδεση 17%
Λειτουργία και συντήρηση 56%
Αποσυναρμολόγηση 2%
Συνολικές εργατοημέρες για 50 MW 229.055

Κατανομή εργατικού δυναμικού για την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 50 MW (πηγή: IRENA, 2017)

Οι θέσεις αυτές εργασίας δημιουργούνται είτε τοπικά (στη θέση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής) είτε σε άλλες περιοχές ή/και χώρες (όταν αφορούν παραγωγή εξειδικευμένου εξοπλισμού). Για να υπολογίσουμε την εθνική απασχόληση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εγχώριο ποσοστό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το εγχώριο ποσοστό είναι της τάξης του 15%. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως η εγχώρια προστιθέμενη αξία των έργων ΑΠΕ είναι πολύ υψηλότερη απ’ ότι συνήθως νομίζουμε (είναι της τάξης του 60% σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες). Για τον υπολογισμό των έμμεσων και συνεπαγόμενων θέσεων εργασίας, χρησιμοποιείται συνήθως ένας πολλαπλασιαστής ίσος με 2,2 (1 άμεση θέση εργασίας συν 1,2 έμμεσες και συνεπαγόμενες).

Η περίπτωση των ηλιοθερμικών

Σε ότι αφορά τα ηλιοθερμικά συστήματα, απαιτούνται 87-200 m² ηλιακών συλλεκτών για μια θέση πλήρους απασχόλησης ανάλογα με την εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα:

Σε χώρες με υψηλό εργατικό κόστος και αυτοματοποιημένη παραγωγή επίπεδων συλλεκτών ή συλλεκτών με σωλήνες κενού και βεβιασμένη κίνηση του θερμού νερού, απαιτούνται κατά μέσο όρο 133 m² ηλιακών συλλεκτών για μια θέση πλήρους απασχόλησης. Σε χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος και αυτοματοποιημένη παραγωγή συλλεκτών με σωλήνες κενού και θερμοσιφωνικά συστήματα, απαιτούνται κατά μέσο 87 m² ηλιακών συλλεκτών για μια θέση πλήρους απασχόλησης. Το ίδιο και για χώρες χωρίς μεγάλο βαθμό αυτοματοποίησης της παραγωγής και με χαμηλό εργατικό κόστος. Για θέρμανση πισινών με πολυμερικούς συλλέκτες ή συλλέκτες αέρα,  απαιτούνται κατά μέσο όρο 200 m² ηλιακών συλλεκτών για μια θέση πλήρους απασχόλησης.

Η περίπτωση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας

Κάθε γεωθερμική αντλία θερμότητας απαιτεί 24 εργατοώρες για την κατασκευή της και 32 εργατοώρες για την εγκατάστασή της. Η εγκατάσταση γίνεται συνήθως από μικρές εταιρίες που ασχολούνται με θέρμανση και κλιματισμό, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, χειριστές εκσκαφέων και γεωτρυπάνων. Για κάθε 18 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας που εγκαθίστανται, δημιουργείται μια νέα θέση εργασίας.

 

Επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας

Το πρόγραμμα GSSVET

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να προχωρήσουν οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας ακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις και προσαρμόζονται σε αυτές.

Στόχος του προγράμματος GSS-VET είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Το πρόγραμμα GSS-VET, ξεκινώντας από την αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων, έχει διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση (EQF level 4-5) και μια πλατφόρμα e-learning, με στόχο να καλύψει την εκπαίδευση 2.500 εργαζομένων ως το 2025. Στην πρώτη πιλοτική φάση (2017-2020) θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα 40 εκπαιδευτές και 200 εκπαιδευόμενοι.

Στο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία.

Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.gss-vet.eu