Μήνας: Δεκέμβριος 2017

Αθετώντας παλαιότερες δεσμεύσεις του (του 2015), το ΥΠΕΝ παρέτεινε την επιβολή τέλους διακοψιμότητας για δύο ακόμη χρόνια.

Τα φωτοβολταϊκά (με εξαίρεση τα συστήματα του Ειδικού Προγράμματος Στεγών <10 kWp και τα συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό) επιβαρύνονται με 3,6% επί του τζίρου τους (2 επί ένα συντελεστή που ορίστηκε σε 1,8).

Από τη νέα ρύθμιση ευνοούνται οι σταθμοί φυσικού αερίου και οι πετρελαϊκοί, ενώ επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα ισχύοντα ως σήμερα λοιποί σταθμοί ΑΠΕ.

Δείτε εδώ τη σχετική υπουργική απόφαση.

Νέα ανά χρονιά
Reset