Όπισθεν ολοταχώς!

Όπισθεν ολοταχώς!

του Στέλιου Ψωμά*

“Η αλλαγή είναι τόσο αναπόφευκτη όσο και ο χρόνος, κι όμως τίποτα δεν συναντά μεγαλύτερη αντίσταση”

Benjamin Disraeli

Το timing είναι το παν! Εκτός αν είσαι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται η εμμονή της ΔΕΗ να εξαιρεθεί από την υποχρέωση αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών που ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο, εντείνοντας μάλιστα τη σχετική επιχειρηματολογία της λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η διεθνής Διάσκεψη για το Κλίμα στο Παρίσι (COP21);

Συγκρατήστε απλώς δύο σημαντικά στοιχεία. Με τις σημερινές πολιτικές, η ανθρωπότητα χάνει τη μάχη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Οι σχετικές μελέτες δείχνουν πως οδηγούμαστε σε μια άνοδο της μέσης θερμοκρασίας κατά 2,7 βαθμούς ως το τέλος του αιώνα, όταν το όριο “ασφαλείας” που έχει τεθεί είναι οι 2 βαθμοί. Χρειαζόμαστε συνεπώς περισσότερα μέτρα, όχι χαλάρωση των υπαρχόντων. Το δεύτερο στοιχείο έχει σχεδόν ιστορικές διαστάσεις. Μετά από σθεναρή αντίσταση δύο περίπου δεκαετιών, οι δύο μεγαλύτεροι ρυπαντές του πλανήτη, η Κίνα και οι ΗΠΑ, συμφώνησαν επιτέλους να λάβουν δεσμευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής απειλής. Ανεπαρκή μεν, όμως μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Την ίδια ώρα και σε πείσμα των διεθνών εξελίξεων, η ΔΕΗ ζητά να παρασχεθούν στην Ελλάδα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών στην ηλεκτροπαραγωγή. Επικαλείται μάλιστα το γεγονός ότι, με βάση την κοινοτική νομοθεσία, προβλέπεται η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών στην ηλεκτροπαραγωγή για τα κράτη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 60% του μέσου όρου της Ε.Ε., με έτος αναφοράς το 2013. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δέκα (10) χώρες που πληρούν το παραπάνω κριτήριο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2013 (π.χ. Πολωνία, Βουλγαρία κ.ά.). Η Ελλάδα ξεπερνά το κριτήριο για το 2013 (62%), αλλά το πληροί για το 2014 (59,7%). Επειδή, παρά την κρίση, η Ελλάδα δεν πληροί με βάση τους κανονισμούς το κοινοτικό κριτήριο (έτος αναφορά το 2013), η ΔΕΗ ζητά να αλλάξει η κοινοτική νομοθεσία και να περιλάβει και τη χώρα μας.

Η επίκληση των δωρεάν δικαιωμάτων (παρά την εντεινόμενη κλιματική αλλαγή την οποία η ΔΕΗ συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά) γίνεται στο όνομα της διατήρησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα, της προσέλκυσης νέων επενδύσεων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Όλα τα παραπάνω όμως μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να καταφύγουμε σε μια επιστροφή στο παρελθόν, τότε που η κλιματική αλλαγή δεν ήταν η υπαρκτή απειλή που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά δεν ήταν καν θέμα στο δημόσιο διάλογο. Γιατί οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να πέσουν αν σταματήσουμε να επιδοτούμε προκλητικά τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα (μόνο για την επιδότηση των πετρελαϊκών σταθμών στα νησιά οι καταναλωτές πληρώνουν ετησίως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω ΥΚΩ, οι σταθμοί φυσικού αερίου δεν είναι βιώσιμοι αν αποζημιώνονται απλώς με την τιμή χονδρεμπορικής και δεν λαμβάνουν επιπλέον ενισχύσεις, ενώ η ΔΕΗ συνεχίζει να μη πληρώνει δικαιώματα χρήσης –royalties- για τον λιγνίτη που χρησιμοποιεί) ή και αν μειωθούν απλώς κάποιοι μη ανταποδοτικοί φόροι στα καύσιμα (βλέπε περίπτωση ΕΦΚ) που καταλήγουν στη μαύρη τρύπα των κρατικών ταμείων.

Αντ’ αυτών, η ΔΕΗ σχεδιάζει νέους λιγνιτικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, ενώ οι επιδόσεις της στις ΑΠΕ είναι τραγικές (η ΔΕΗ ελέγχει μόλις το 3% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ, εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών στα οποία έχει το μονοπώλιο). Δεδομένου ότι το κόστος των ΑΠΕ έχει πλέον πέσει δραστικά τα τελευταία χρόνια, περισσότερες νέες ΑΠΕ σημαίνουν μικρότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας και μικρότερο κόστος για τον καταναλωτή, όπως δείχνει η πραγματικότητα σε όλες τις χώρες περιλαμβανομένης της Ελλάδας (η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας θα ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερη κατά 3,38 €/MWh την περίοδο 2013-2014 αν δεν είχαν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά την περίοδο αυτή, όπως κατέδειξε σχετική μελέτη του ΑΠΘ).

Σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, καλή είναι η επίκληση της πρόσβασης σε φθηνή ενέργεια, αλλά, ως γνωστόν, η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται μόνο απ’ αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (Δεκ. 2014), την περίοδο 2007-2012 δεν επιτεύχθηκε καμία βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του βιομηχανικού τομέα! Κι όμως ήταν μια περίοδος που και κοινοτικά κονδύλια υπήρχαν διαθέσιμα και η κρίση δεν είχε ακόμη αγγίξει το ζενίθ της. Απλώς, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν ήταν προτεραιότητα. Σήμερα που τα πράγματα ζόρισαν, όλοι επικαλούνται την ανάγκη της φθηνής ενέργειας. Η φθηνότερη ενέργεια όμως είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Αυτό σημαίνει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Όπως μάλιστα αναφέρουν επτά ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας και Περιβάλλοντος σε κοινή τους ανακοίνωση στις 23/2/2015 (ναι, και πάλι απουσίαζε η Ελλάδα), “υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, και η τιμή της ενέργειας και ιδιαίτερα τα δικαιώματα εκπομπών, έχουν πολύ μικρή συνεισφορά”.

* Ο Στέλιος Ψωμάς είναι Σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος

Trends in Photovoltaic Applications

International Energy Agency Photovoltaic Power System Programme (IEA PVPS) Publishes Its 20th “Trends in Photovoltaic Applications” Report.

IEA PVPS published its 20th “Trends in Photovoltaic Applications” report on October 22nd 2015. This unique report provides official and accurate data about the photovoltaic (PV) market, industry, support policies, research activities and the integration of PV into the power sector in the 24 countries reporting to the IEA PVPS Programme, plus a reliable estimate of the other most important PV markets. In a market where the main market driver remains the Feed-in Tariffs, Asia has taken the lead of PV development.

Paris, France, October 22nd 2014 – After a years of fast PV market development, 2014 has been a year of reduced growth, with Japan and the US driving the growth. In total, about 40 GW of PV capacity were installed in the IEA PVPS countries and the other major markets during 2014 (2013: 37 GW). This raised the total installed capacity to more than 177 GW, with now more than 1% of the electricity demand coming from PV.

Asian countries represented the first regional market for PV for the second year in a row, with China (10.6 GW) and Japan (9.7 GW) representing 50% of all installations in 2014. American countries progressed (USA: 6.2 GW) while the market went down for the third year in a row in Europe (7 GW). Chile and South Africa were the most notable developments outside of the already developed markets.

Feed-in Tariffs (FiTs) remain the dominant driver for PV market development with 59% of PV installations in 2014 having been underpinned by FiTs. However, the share of new business models, including competitive PPAs, tendered FiTs and self-consumption-driven installations rose to more than 22%. In emerging markets, bids for utility-scale PV have reached record-low levels below 60 USD per MWh.

In at least 22 countries, the annual PV contribution to electricity demand has passed the 1% mark, with Italy at the top with close to 8%, Greece above 7% and Germany above 6%. The overall global PV contribution amounted to around 1.1% of the world’s electricity demand in 2014. 13 countries including Australia and Japan have also passed the 2% mark. Larger consumers of electricity such as China or the USA will require more PV capacity to reach the 1% threshold.

The PV industry produced close to 46 GW of modules in 2014, with a market significantly below that level and production capacities close to 70 GW. The lowest prices of modules continued to decline slowly in 2014, while the highest prices continued to go down. System prices continued to go down as well, in all parts of the world including Europe. In addition, the global turnover of the PV market remained roughly stable at 82 BUSD, due to market growth and average price decrease.

Finally, PV has extremely rapidly become a significant source of electricity in several countries worldwide. The speed of its development comes from its unique ability to cover most market segments, from the very small individual systems for rural electrification to utility-scale power plants (today above 600 MW in size). From the built environment to large ground-mounted installations, PV prevails as an energy source of choice, as a consequence of the various characteristics that make it suitable for most environments.

Download the full report here

About the IEA PVPS “Trends in Photovoltaic Applications” Report

This unique report is the 20th edition of its kind. It has been prepared by IEA PVPS Task 1 largely on the basis of National Survey Reports provided by Task 1 participating countries. The data presented in the report are official data that were validated by national governments. To obtain electronic copies of this report or information on other IEA PVPS publications please visit the IEA PVPS website

About IEA PVPS

The IEA Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) is one of the collaborative R&D Agreements established within the IEA and, since its establishment in 1993, the PVPS participants have been conducting a variety of joint projects in the application of photovoltaic conversion of solar energy into electricity. The 29 PVPS members are: Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Denmark, EPIA, the European Union, Finland, France, Germany, the International Copper Alliance, Israel, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, Netherlands, Norway, Portugal, SEIA, SEPA, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, and the United States of America.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκινά να δέχεται αιτήσεις αυτοπαραγωγών στη μέση τάση

O ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι η υποδοχή των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) από καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο ΜΤ θα ξεκινήσει στις 30.10.2015.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται:

• στις έδρες των Διευθύνσεων Περιφερειών του ΔΕΔΔΗΕ (Περιφέρειες) προκειμένου για αιτήσεις που αφορούν στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά)

• στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχές) για αιτήσεις που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά με συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Αίτησης και συνυποβολή των προβλεπόμενων εγγράφων και στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ: www.deddie.gr