Ποιους αφορά το net-metering και τι πρέπει να προσέχουν