Συνάντηση ΔΕΔΔΗΕ-ΣΕΦ για το net-metering

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4.6.2015 μεταξύ του νέου Προέδρου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου, στελεχών του Διαχειριστή και του Προεδρείου του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), με αντικείμενο την επίλυση προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην εφαρμογή της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering).

Στη συζήτηση ετέθησαν θέματα όπως η εμπλοκή εξέτασης νέων αιτημάτων net-metering λόγω συσσώρευσης ανενεργών αιτήσεων από το παρελθόν, ιδιαίτερα προβλήματα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η δημοσίευση λίστας μετρητών αποδεκτών από τον ΔΕΔΔΗΕ και η έναρξη αποδοχής αιτημάτων net-metering στη Μέση Τάση.

Το κλίμα της συζήτησης υπήρξε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό και ο ΔΕΔΔΗΕ υποσχέθηκε την άμεση δρομολόγηση όλων των θεμάτων με στόχο την επίλυσή τους εντός των προσεχών εβδομάδων.

Έγινε επίσης συζήτηση για το θέμα του συνδυασμού του net-metering με αποθήκευση ενέργειας και ο ΣΕΦ ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ να προετοιμάσει σχετικές προδιαγραφές κατά το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, ώστε προσεχώς να μπορέσει να αναπτυχθεί και αυτό το κομμάτι της αγοράς. Και στο θέμα αυτό υπήρξε θετική απόκριση του ΔΕΔΔΗΕ.