Πάντα πιο Μπροστά. Πάντα πιο Σίγουρα.

Η ECO//SUN δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 1996. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η έρευνα, ο σχεδιασμός, η εμπορία, η κατασκευή και θέση σε λειτουργία συστημάτων και εξοπλισμού σε οικιστικό ή βιομηχανικό επίπεδο όπως:

 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών
 • Συστήματα Back-up
 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 • Αυτοματισμοί ενεργειακών συστημάτων
 • Ηλιακές αντλίες
 • Αντλίες Θερμότητας

Στόχος μας είναι η συμβολή στη καλυτέρευση της ποιότητας ζωής όλων μας, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων σε μια χώρα που πραγματικά πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών.

Βασικός πυλώνας της φιλοσοφίας μας, είναι η συνεχής και αμοιβαία συνεργασία με τους πελάτες μας, για την επίτευξη των υψηλότερων και δυνατόν καλύτερων στόχων.

Η ECO//SUN συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα εργοστάσια παγκοσμίως και κατασκευάζει πιστοποιημένα προϊόντα για τους πελάτες της. Είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και με OHSAS 18001:2007.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Τα πλεονεκτήματα της ECO//SUN είναι:

 • Πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ (>20 έτη)
 • Πιστοποιημένα προϊόντα ECO//SUN
 • Διαρκής παρακαταθήκη εξοπλισμού «One stop shop»
 • Σχεδιασμός και μελέτη συστημάτων
 • Διεθνή παρουσία
 • Μεγάλο δίκτυο συνεργατών
 • 24ωρη τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό
 • Τεχνικές υπηρεσίες συντήρησης και εγκατάστασης εξοπλισμού
 • Χρηματοδότηση έργων