Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός: Ψαλίδι στις ΑΠΕ; Όχι ευχαριστώ!

http://bit.ly/1vn3c9W