Κύριε υπουργέ, τα φωτοβολταϊκά δεν είναι οικοδομές!

https://helapco.gr/pdf/HELAPCO_PR_EktosSxediou_July09.pdf