Τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε πέντ΄έξι… πόρους του Λογαριασμού ΑΠΕ

Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται λέει η παροιμία. Όπου αναμπουμπούλα, εν προκειμένω, η θύελλα που σαρώνει τις ΑΠΕ και ιδίως τα φωτοβολταϊκά. Σαν να μην έφταναν οι διαρκείς περικοπές των εγγυημένων τιμών, οι έκτακτες εισφορές, τα νέα τέλη και η αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων φωτοβολταϊκών, το ΥΠΕΚΑ συζητά να περικόψει κάποιους από τους πόρους που σήμερα τροφοδοτούν τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Ειδικότερα, αφήνει ευθέως υπονοούμενα για τρεις τέτοιους πόρους: το “Ειδικό Τέλος Λιγνίτη”, τα “Δικαιώματα Εκπομπών” και το πάλαι ποτέ “Τέλος ΕΡΤ”. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα.

1. Το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη
Το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη (το οποίο εφαρμόστηκε με υπογραφή του σημερινού υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη) είναι 2 €/MWh και αποφέρει στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ περί τα 50 εκατ. € ετησίως. Το ΥΠΕΚΑ συζητά να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να εξαγοράσει, για λογαριασμό του Δημοσίου, ένα ποσοστό στον ΑΔΜΗΕ που βαίνει προς ιδιωτικοποίηση. Καμία αντίρρηση να έχει ποσοστό το Δημόσιο στον ΑΔΜΗΕ, όχι όμως σε βάρος των ΑΠΕ.

Η επιβολή τέλους στον λιγνίτη, αφορά σε μια ελάχιστη διορθωτική κίνηση για μια από τις σοβαρότερες στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή τη δωρεάν πρόσβαση στον λιγνίτη που απολαμβάνει η ΔΕΗ ΑΕ, χωρίς καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης [royalties] στο Δημόσιο), κάτι που επανειλημμένως έχει επισημάνει και η ΕΕ και ρητά προβλέπεται και στο Μνημόνιο (κεφ. 6.1.3. παρ. 3).

Ακόμη κι αν το ΥΠΕΚΑ χρησιμοποιήσει τελικά μέρος του τέλους αυτού, θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά την αύξησή του. Η σημερινή τιμή των 2 €/MWh περισσότερο συμβολική είναι, παρά βοηθά στην ουσιαστική άρση των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας. Αν η ΔΕΗ πλήρωνε τον λιγνίτη σε τιμές αντίστοιχες με τον λιθάνθρακα (και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ενεργειακού δυναμικού των δύο καυσίμων), θα πλήρωνε περίπου 30-35 €/MWh, δηλαδή 15-17,5 φορές παραπάνω από σήμερα. Ας αυξήσει λοιπόν το ΥΠΕΚΑ το τέλος στα 4 €/MWh και ας κρατήσει τα μισά για τον ΑΔΜΗΕ, αφήνοντας ανέγγιχτο το μερίδιο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Απώλεια του πόρου αυτού συνεπάγεται μια τρύπα της τάξης των 50 εκατ. € ετησίως για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, που απαιτεί ισοδύναμη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 1 €/MWh.

2. Έσοδα από Δικαιώματα Εκπομπών
Επειδή υπήρξαν σκέψεις για πλήρη κατάργηση του εσόδου από τον πλειστηριασμό Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου από το 2016 και μετά, σημειώνουμε απλώς την πρόβλεψη της σχετικής ΚΥΑ (Αριθμ. Η.Π. 57495/2959/Ε103, ΦΕΚ 2030Β/29-12-2010) κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών 2003/87/ΕΚ και 2009/29/ΕΚ:
“Τουλάχιστον 50 % των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβανομένων όλων των εσόδων από πλειστηριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), ή ποσού ίσου με τα συγκεκριμένα έσοδα, πρέπει να χρησιμοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς: … β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την τήρηση των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.”

Σύμφωνα μάλιστα με το αρθ. 196 του N.4001/2011 (ΦΕΚ 179Β/22-8-2011):
“Για την περίοδο 2013−2020, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/29, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 7Ε της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΗΠ57495/2959/Ε103. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζεται το ακριβές ύψος του ποσού που διατίθεται υπέρ των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να τροποποιείται το προβλεπόμενο σε αυτό ελάχιστο ποσοστό.”

Το άρθρο 39 τέλος, του N.4062/2012 (ΦΕΚ 70Α/30-3-2012) προβλέπει πως:
“Για την περίοδο 2013-2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του N.2773/1999” (δηλαδή του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ).

Σημειώνουμε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών στα επίπεδα των 5,4 €/tn CO2 από 4 €/tn CO2 που βρίσκονταν επί μακρόν. Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς θα προκύψει ένα επιπλέον έσοδο για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ 15 εκατ. € για το 2013 και περίπου 50 εκατ. € επιπλέον για το 2014.

Από το 2016 και μετά, το έσοδο από τα Δικαιώματα Εκπομπής Αερίων Ρύπων θεωρούμε ότι θα καταλήγει, με βάση όσα προβλέπονται σήμερα, στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε ποσοστό 50% (σήμερα 100%) αλλά η χρηματιστηριακή τιμή των ρύπων εκτιμούμε ότι θα ανέρχεται τότε στα 8 €/tn CO2, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τον Ειδικό Λογαριασμό. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 1,3 €/MWh.

3. Τέλος ΕΡΤ
Τα γνωστά γεγονότα της ΕΡΤ είχαν ως αποτέλεσμα οι πόροι που προορίζονταν για τον Ειδικό Λογαριασμό να μειωθούν από τα 70 εκατ. € στα 30 εκατ. € περίπου για το 2013. Ακόμη κι αν το Τέλος ΕΡΤ δεν αποτελέσει μελλοντικά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού, απαιτείται μια ήπια αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 0,6-0,7 €/MWh για να αναπληρωθεί ο πόρος αυτός.

Όπως είδαμε λοιπόν, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να μη θιγεί ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ. Αλλά, είπαμε, “ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται”. Θα το επιτρέψουμε;

Ο κ. Στέλιος Ψωμάς είναι Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας του ΣΕΦ.

Πηγή: www.energypress.gr