Προτάσεις του ΣΕΦ για την αναδιάρθρωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Προτάσεις του ΣΕΦ για την αναδιάρθρωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας