Επιστολή συνδέσμων φωτοβολταϊκών προς τον Επίτροπο Oettinger για την έκτακτη εισφορά

Επιστολή συνδέσμων φωτοβολταϊκών προς τον Επίτροπο Oettinger για την έκτακτη εισφορά