Απόφαση ΡΑΕ για πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος

Απόφαση ΡΑΕ για πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος