Οι παρατηρήσεις του ΣΕΦ στο νομοσχέδιο για αυτοκατανάλωση και Ενεργειακές Κοινότητες

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν την αυτοκατανάλωση και τις Ενεργειακές Κοινότητες, ρυθμίσεις ιδιαίτερα κρίσιμες σε μια […]