Οι παρατηρήσεις του ΣΕΦ επί του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ΑΠΕ

Το σχέδιο νόμου περιέχει πληθώρα διατάξεων για τις οποίες ο ΣΕΦ έχει τοποθετηθεί την τελευταία διετία “ωρίμανσης” του νέου θεσμικού […]

Νέες ρυθμίσεις για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering)

Μια σειρά βελτιωτικών ρυθμίσεων που αφορούν την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) περιέχει η ΥΑ (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024, ΦΕΚ3971Β/30-8-2021) που δημοσιεύτηκε […]

Οι θέσεις του ΣΕΦ επί της Πρότασης του ΥΠΕΝ για την Απλοποίηση της Αδειοδοτικής Διαδικασίας των ΑΠΕ

Η πρόταση του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ περιλαμβάνει αρκετά θετικά σημεία τα οποία επικροτούμε. Επιγραμματικά, […]