Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ – Οι παρατηρήσεις και προτάσεις του ΣΕΦ

Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ – Οι παρατηρήσεις και προτάσεις του ΣΕΦ