Στόχοι του προγράμματος PV GRID

Μειώνοντας τα εμπόδια για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής

Ο απώτερος στόχος του PV Grid, στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΦ εκπροσωπώντας την Ελλάδα, είναι να βοηθήσει στη μείωση των εμποδίων για τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις υποδομές δικτύων διανομής στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της ανάλυσης των υφιστάμενων εμποδίων και των διαθέσιμων τεχνικών λύσεων, καθώς και μέσω της διατύπωσης θεσμικών και κανονιστικών προτάσεων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα επικαιροποιήσει και θα συντηρεί τη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από το PV LEGAL του οποίου αποτελεί συνέχεια, καταγράφοντας τις διοικητικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων στις 16 συμμετέχουσες χώρες.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Γερμανικό Σύνδεσμο Ηλιακών Βιομηχανιών (BSW-Solar), ενώ συμμετέχουν 13 εθνικοί σύνδεσμοι φωτοβολταϊκών (την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών), ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Φωτοβολταϊκών (EPIA), τρεις Διαχειριστές Δικτύων Διανομής, η εταιρία συμβούλων eclareon, το European Distributed Energy Resources Laboratories e. V. και το Πανεπιστήμιο COMILLAS Pontifical.

Το PV GRID είναι ένα project που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υλοποιηθεί από το Μάιο του 2012 ως τον Οκτώβριο του 2014.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος PV Grid, www.pvgrid.eu

Ανακοινώσεις και εκθέσεις προγράμματος PV GRID

Πρόγραμμα PV Grid: Νέα ευρωπαϊκή βαθμολόγηση για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών:Πόσο έξυπνο είναι το νομικό-διοικητικό πλαίσιο και οι διαδικασίες διασύνδεσης;

Πρόγραμμα PV Grid: Νέα ευρωπαϊκή βαθμολόγηση για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών:Πόσο έξυπνο είναι το νομικό-διοικητικό πλαίσιο και οι διαδικασίες διασύνδεσης;

Πρόγραμμα PV Grid: ΄Ενα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση της μεγάλης κλίμακας διείσδυσης φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής

Πρόγραμμα PV Grid: ΄Ενα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση της μεγάλης κλίμακας διείσδυσης φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής