ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.

Κεντρικά Γραφεία
 • Α’ Βιομηχανική Περιοχή
 • Βόλος, Ελλάδα
 • Τ.Κ.:38500
 • Τηλ: +30 24210 95102
 • Fax: +30 2421095403
 • Email: stalco.volos@stalco.gr
 • Website: www.stalco.gr

Γενικές πληροφορίες

Η ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ κατασκευάζει και προμηθεύει από το 1973 σειρά ηλεκτρολογικών προϊόντων διανομής δικτύου ΔΕΔΔΗΕ όπως Πίνακες Μέσης και Χαμηλής τάσης, ασφαλειοαποζεύκτες (fuse cut-outs), υπαίθριους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης, μετασχηματιστές μέτρησης τάσεως – εντάσεως μέσης τάσης (medium voltage power – current transformers). Για όλα τα παραπάνω προϊόντα η εταιρεία μας είναι δόκιμος προμηθευτής της ΔΕΔΔΗΕ για κατασκευαστές ιδιωτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας Α.Π.Ε.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία μας κατασκευάζει και προσφέρει Υπαίθριους Υποσταθμούς κατάλληλους για φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουμε επιλέξει και τυποποιήσει Υποσταθμούς με ισχύ 500kVA και 1000kVA χωρίς όμως αυτό να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στο να μπορούμε να τους προσαρμόσουμε στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας. Οι υποσταθμοί μας είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι ώστε να παραδίδονται ενιαίοι και πλήρως συναρμολογημένοι, με το μόνο κομμάτι που απομένει να είναι η σύνδεσή τους με την μέση και την χαμηλή τάση. Γνώμονας μας όλα αυτά τα χρόνια είναι η ποιότητα στην κατασκευή και η χρήση υλικών αρίστης ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε απροβλημάτιστη λειτουργία, ανθεκτικότητα στο χρόνο και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Όλη η μεταλλική κατασκευή του υποσταθμού μας καθώς επίσης το μοντάρισμα των πεδίων μέσης τάσης αλλά και η κατασκευή του πίνακα της χαμηλής τάσης, γίνεται στο εργοστάσιο μας στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. ‘Έτσι καταφέρνουμε να έχουμε χαμηλούς χρόνους παράδοσης και δυνατότητα πλήρους διαμόρφωσης της κατασκευής στις επιθυμίες των πελατών μας.

Προϊόντα

 • Υπαίθριοι Υποσταθμοί 0,4/20kV & 0,8/20kV
 • Μετρητικοί Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης Tάσεως Eλαίου 20/0,1 kV
 • Μετρητικοί Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης Εντάσεως Ρητίνης 20/5Α, 30/5Α, 50/5Α
 • Ασφαλειοαποζεύκτες (fuse cut-outs) Μέσης Τάσης 20kV