Η juwi ξεκίνησε τη λειτουργία της με την ανάπτυξη των πρώτων αιολικών πάρκων στη δυτική Γερμανία, για να ακολουθήσει η ανάπτυξη στο χώρο των φωτοβολταϊκών και της βιοενέργειας, αλλά και η επέκταση σε περισσότερες από 20 χώρες, σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική. Η juwi απασχολεί, σήμερα, περισσότερους από 1.750 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, ενώ τα ετήσια έσοδά της το 2012 ξεπέρασαν το 1δις ευρώ. Στην Ελλάδα η εταιρία, juwi Hellas, δραστηριοποιείται από το φθινόπωρο του 2008 και απασχολεί σήμερα 12 εργαζόμενους.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Η juwi έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει, μέχρι σήμερα, περισσότερα από 1.500 φωτοβολταϊκά συστήματα, συνολικής ισχύος 1.3 GWp. Στην Ελλάδα η juwi Hellas έχει εγκαταστήσει, φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 60MWp, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων συντηρεί συστηματικά. Η ελληνική θυγατρική έχει επίσης την ευθύνη της ανάπτυξης της αγοράς στην Τουρκία.

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει η juwi Hellas στο χώρο των φωτοβολταϊκών εφαρμογών διατρέχουν ολόκληρο τo διαθέσιμο φάσμα:

 

  • Ανάπτυξη Έργων : Η juwi Hellas παρέχει ολοκληρωμένα έργα σε Επενδυτές αλλά και συμβουλές προς Ιδιώτες και Φορείς που επιθυμούν να αναπτύξουν δικά τους έργα, αρχίζοντας από τη διαδικασία αυτοψίας χώρου και την ενοικίαση της γης μέχρι την πλήρη αδειοδότηση.
  • Μελέτη-Προμήθεια-Κατασκευή: H juwi Hellas σχεδιάζει και κατασκευάζει φωτοβολταϊκούς σταθμούς τηρώντας τα υψηλότερα standards στην Ποιότητα, Υγιεινή και Ασφάλεια. Οι συνεργασίες με καθιερωμένους Προμηθευτές και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία, επιτρέπουν στη juwi Hellas να αντιμετωπίζει διάφορες κατασκευαστικές προκλήσεις και να συνδυάζει τα πλέον αξιόλογα προϊόντα, κατασκευάζοντας έργα με τη βέλτιστη σχέση Ποιότητας-Τιμής
  • Λειτουργία & Συντήρηση: Όχι μόνο πριν αλλά και μετά τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού με το Δίκτυο, η juwi Hellas αποτελεί έναν πολύτιμο συνεργάτη, προσφέροντας υψηλού επιπέδου Ο&Μ υπηρεσίες, με στόχο την ελαχιστοποίηση αστοχιών ή απωλειών παραγωγής.