Φόρμα Αίτησης Εγγραφής για Εταιρίες

Φόρμα Αίτησης Εγγραφής Τακτικών Μελών (για Εταιρίες) στον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Φόρμα Αίτησης Εγγραφής για Ιδιώτες

Φόρμα Αίτησης Εγγραφής Αρωγών Μελών (για Ιδιώτες) στον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Γιατί να γίνω μέλος του ΣΕΦ;

  • Γιατί «η ισχύς εν τη ενώσει». Όσο πιο δυνατή είναι η φωνή της αγοράς, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι στην προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου.
  • Γιατί ο ΣΕΦ εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες και πιο έμπειρες εταιρίες που παράγουν, εμπορεύονται και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα.
  • Γιατί ο ΣΕΦ είναι το “πρόσωπο” των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και ο πιο αξιόπιστος συνομιλητής των αρμοδίων αρχών.
  • Γιατί ο ΣΕΦ είναι ο μόνος φορέας της αγοράς που εκπροσωπεί το χώρο διεθνώς.
  • Γιατί η αγορά είναι αυτή που είναι σήμερα κυρίως χάρη στις προσπάθειες του ΣΕΦ.
  • Γιατί ο ΣΕΦ έχει όραμα και στρατηγική για τη μακροχρόνια, υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών.
  • Γιατί οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν με άλλη βαρύτητα τις επενδύσεις που εμπλέκονται μέλη του ΣΕΦ.
  • Γιατί θα μαθαίνετε πρώτοι τις εξελίξεις στο χώρο των φωτοβολταϊκών.
  • Γιατί μπορείτε, ως μέλη, να προβληθείτε μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΦ.

Συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται με απόφαση της ΓΣ του Συνδέσμου. Για την περίοδο 2022-2023 ισχύουν οι εξής τιμές:

 • Τακτικά μέλη: ετήσια συνδρομή 500 €  και εγγραφή (εφάπαξ) 500 €
 • Αρωγά μέλη: 50 €