Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε.& Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η παρούσα κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ολόκληρη η εφαρμογή, το περιεχόμενό της καθώς και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων με αυτή ιστοσελίδων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ράινχαρτ. Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν. 2121/1993 και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το Ν. 100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικότερα η αναπαραγωγή της παρούσας εφαρμογής και του περιεχομένου της, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ράινχαρτ. Παρέχεται κατ’εξαίρεση η άδεια στα μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, και μόνο καθ’ όσο χρόνο παραμένουν μέλη, να αντιγράφουν μέρος του περιεχομένου της παρούσας κωδικοποίησης, για προσωπική τους χρήση και μόνο.

Αποποίηση Ευθύνης
Η Δικηγορική Εταιρεία Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ράινχαρτ παρέχει τις πληροφορίες του υλικού της κωδικοποιημένης νομοθεσίας που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με άξονα το Ν. 3468/2006, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ως προς το περιεχόμενο του εν λόγω υλικού. Πρόκειται για γενικές πληροφορίες μόνο, ως προς την κωδικοποιημένη νομοθεσία των ΑΠΕ, και η ερμηνεία και εφαρμογή τους εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης. Το εν λόγω υλικό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση νομική συμβουλή και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια υπό οποιαδήποτε έννοια. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες που παρέχονται με την παρούσα κωδικοποίηση δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιων συμβουλών. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, δεν παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα, επικαιροποίηση, ή άλλως σε σχέση με το περιεχόμενο του εν λόγω υλικού που περιέχεται στην εφαρμογή ή/και των συνδεδεμένων με αυτή ιστοσελίδων. Η Δικηγορική Εταιρεία Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ράινχαρτ δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχονται στις εφαρμογή, και αν προκλήθηκαν από αμέλεια, ακόμα και ελαφρά, δεν ευθύνεται δε για τυχόν απώλειες ή ζημίες, με οποιονδήποτε τρόπο και αν προκλήθηκαν σε οποιοδήποτε πρόσωπο βασίστηκε στις πληροφορίες που περιέχονται στην εφαρμογή.