Εφικτή η μεγάλη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής

http://bit.ly/1pXFWhZ