Οι νέες ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή στις 7/11

Οι νέες ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή στις 7/11