Οι νέες προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Οι νέες προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά