Διεθνές Χρηματοδοτικό Συνέδριο, «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη» 24-25.10.2012

Διεθνές Χρηματοδοτικό Συνέδριο, «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη» 24-25.10.2012