Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ για την αδειοδοτική εξέλιξη έργων ΑΠΕ ως τα τέλη Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση ΥΠΕΚΑ για την αδειοδοτική εξέλιξη έργων ΑΠΕ ως τα τέλη Ιουνίου 2011