Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για το net metering

Η γνωμοδότηση της ΡΑΕ εκδίδεται βάσει α) της εισήγησης που υπέβαλε στη ΡΑΕ ο αρμόδιος Διαχειριστής ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό και της Πρότυπης Σύμβασης Συμψηφισμού, καθώς και β) της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ που ακολούθησε.

Διαβάστε τη Γνωμοδότηση