ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ)


Επωνυμία *
Έδρα *
Α.Φ.Μ. *
Απόσπασμα καταστατικού με το άρθρο "ΣΚΟΠΟΣ" (στο οποίο να καταδεικνύεται η σχέση και συνάφεια με τον κλάδο των φωτοβολταϊκών) *

Νόμιμος εκπρόσωπος και στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο *
Ταχυδρομική Διεύθυνση *
Τηλέφωνα *
Fax *
Ηλεκτρονική διεύθυνση *
Web site *

Εκπρόσωπος για τον ΣΕΦ και στοιχεία επικοινωνίας (αν είναι διαφορετικά από τα παραπάνω)

Ονοματεπώνυμο
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Fax
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Σύντομη περιγραφή επιχείρησης

Δυναμικό επιχείρησης (αριθμός συνεργατών,εξειδικεύσεις) και εξωτερικές συνεργασίες *

Τομείς δραστηριότητας και χρονική διάρκεια *

Αντιπροσωπείες προϊόντων ή συνεργασίες *

Εμπειρία στο χώρο *

Ενδεικτικά έργα - πελάτες *
Δήλωση αποδοχής του καταστατικού και του κώδικα δεοντολογίας του ΣΕΦ *
ΝαιΌχι


captcha
Συμπληρώστε τους Παραπάνω Χαρακτήρες

Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα σας αποσταλλούν όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης, με τα οποία θα μπορείτε να συνδεθείτε στην περιοχή μελών