Κεντρικά Γραφεία
  • MStR, Μιχελής-Στρογγυλάκη-Ράινχαρτ
  • Δικηγορική Εταιρεία
  • Σίνα 23 – 10680 – Αθήνα
  • Τηλ: +30 2103634417, +30 210 3390308
  • Fax: +30 2103636791
  • Email: info@mstr-law.gr
  • www.mstr-law.gr

MStR ΜΙΧΕΛΗΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ-ΡΑΪΝΧΑΡΤ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Δικηγορική Εταιρεία
Η δικηγορική εταιρεία MStR πλαισιώνεται από επτά δικηγόρους στην Αθήνα, και διαθέτει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Οι δικηγόροι της δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για περισσότερο από είκοσι χρόνια και διαθέτουν την αναγκαία εμπειρία και τον απαιτούμενο δυναμισμό για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος είτε σε επίπεδο αγοράς είτε σε επίπεδο δικαστηρίων.

Γλώσσες επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.
Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν Έλληνες και ξένους πελάτες, κρατικούς οργανισμούς, επενδυτές και ιδιώτες, οι οποίοι έχουν νομικά προβλήματα ή επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.

Η εταιρεία συμμετέχει σε δικηγορικά δίκτυα με γραφεία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, με εξειδίκευση στο δίκαιο της ενέργειας, των ακινήτων, της φορολογίας και των εταιρειών και στις εισπράξεις απαιτήσεων.

Contacts