Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Δημόσια Διαβούλευση για το Καθορισμό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ “σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012”

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών χαιρετίζει την πρωτοβουλία για ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ που αφορά, μεταξύ άλλων, στη συλλογή και ανακύκλωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Επισημαίνει παράλληλα πως υπάρχουν μερικές κρίσιμες διατάξεις που θα κρίνουν την επιτυχία ή μη του εγχειρήματος.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

PV GRID : τεχνική συνάντηση για την καλύτερη ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής

 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Tεχνική συνάντηση με θεσμικούς φορείς από το χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε στις 18/3 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PV GRID. Στη συνάντηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, του ΥΠΕΚΑ και της ΡΑΕ. Στόχος της συνάντησης ήταν να γίνει διάλογος για τις βέλτιστες τεχνικές λύσεις που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, καθώς η κάθε χώρα παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών παρουσίασε το σύνολο των παρεχόμενων τεχνικών λύσεων που έχουν εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ο κ. Ν. Δρόσος, Δ/ντης Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έκανε μια εκτενή αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των προτεινόμενων λύσεων.

Από τον Μάιο του 2012, το πρόγραμμα PV GRID ασχολείται με τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα. Προηγήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση των εμποδίων και σήμερα παρουσιάζονται οι θεσμικές και κανονιστικές προτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ενεργειακό σύστημα, όπου η κατανεμημένη παραγωγή αποκτά πλέον σημαίνοντα ρόλο, απαιτούνται νέοι τρόποι διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων διανομής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κείμενο προτάσεων του PV GRID είναι οι εξής:

– Να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι σε ότι αφορά στις πιθανές περικοπές της εγχεόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας

– Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση με χρήση φωτοβολταϊκών

– Να γίνει εκμετάλλευση των νέων τεχνικών δυνατοτήτων των αντιστροφέων (inverter)

– Να προωθηθεί η αποθήκευση ενέργειας τόσο σε επίπεδο Διαχειριστών δικτύων όσο και σε επίπεδο καταναλωτών

– Να ενισχυθούν οι εφαρμογές διαχείρισης της ζήτησης

– Να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα μετρήσεων

– Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων

Οι παρουσιάσεις της συνάντησης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών: http://bit.ly/1cYTmDE.

Οι τελευταίες εκθέσεις του PV GRID είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Ως τον Απρίλιο του 2014, οι μετέχοντες στο πρόγραμμα PV GRID θα οργανώσουν συναντήσεις διαβούλευσης επί των κειμένων αυτών και στις 15 εμπλεκόμενες χώρες, ώστε να συζητηθούν οι πιο κατάλληλες για κάθε χώρα λύσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης θα αποτυπωθεί σε μια νέα έκθεση το καλοκαίρι του 2014. Το πρόγραμμα PV GRID καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να εκφέρουν γνώμη για τις προτάσεις που διατυπώνει η έκθεση που δημοσιοποιείται σήμερα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρέμβουν με αποστολή mail στη διεύθυνση  info@pvgrid.eu ως τις 30 Απριλίου 2014.

 Σχετικά με το PV GRID:

Ο απώτερος σκοπός του Προγράμματος PV GRID είναι να βοηθήσει στην άρση των εμποδίων που καθυστερούν τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των φωτοβολταϊκών στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάλυση και καταγραφή των εμποδίων και των λύσεων και τη διατύπωση θεσμικών και κανονιστικών προτάσεων. Το PV GRID ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προγράμματος PV LEGAL το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012.

Το PV GRID είναι μια κοινή προσπάθεια των παρακάτω φορέων:

 • Συντονιστής: German Solar Industry Association (BSW-Solar)
 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
 • Eclareon Management Consultants (Γερμανία)
 • 14 εθνικών συνδέσμων φωτοβολταϊκών: ΣΕΦ (Ελλάδα), UNEF (Ισπανία), APESF (Πορτογαλία), Assorinovabili (Ιταλία), BPVA (Βουλγαρία), CZEPHO (Τσεχία), ENERPLAN (Γαλλία), Holland Solar (Ολλανδία), PTPV (Πολωνία), PV Austria (Αυστρία), EDORA (Βέλγιο), SvenskSolenergi (Σουηδία), SAPI (Σλοβακία), STA (Ηνωμένο Βασίλειο).
 • DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories) (Γερμανία)
 • 2 Διαχειριστών Δικτύων Διανομής: ENEL Distribuzione (Ιταλία), RWE Deutschland (Γερμανία)
 • The ComillasPontificalUniversity (Ισπανία)

 

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Ανάσα για την αγορά η άρση της αναστολής νέων φωτοβολταϊκών έργων

 

Ανάσα για την αγορά η άρση της αναστολής νέων φωτοβολταϊκών έργων

Εξαιρετικά θετική θεωρεί ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την πρωτοβουλία του υφυπουργού ΠΕ.Κ.Α. Α. Παπαγεωργίου (που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση), να άρει την αναστολή αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών έργων, που ισχύει από τον Αύγουστο του 2012. Η αναστολή αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε μαρασμό την αγορά και σε απώλεια άνω του 75% των θέσεων εργασίας στον κλάδο. Με την αδειοδότηση νέων έργων και τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας για μη ώριμα έργα, δημιουργείται προσδοκία για μια μελλοντική επανεκκίνηση της αγοράς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Τα νέα έργα φωτοβολταϊκών θα αποζημιώνονται με εξαιρετικά χαμηλές τιμές (τις χαμηλότερες από όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ και το φυσικό αέριο) και δεν θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών χαιρετίζει, επίσης, την πρωτοβουλία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. να καταθέσει, τελικώς, τις προτάσεις του για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, λήγοντας μια μακρά περίοδο αναμονής, εικασιών και “διαρροών”, που κάθε άλλο παρά συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων και την εμπέδωση κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης.

 

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Σχόλια στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα

 

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών χαιρετίζει την πρωτοβουλία της ΡΑΕ για την αποσαφήνιση και οριοθέτηση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου ένταξης των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται σημαντική ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κάτι που αφορά και την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, η οποία μπορεί να καλύψει άμεσα ή έμμεσα ένα σημαντικό ποσοστό της καταναλισκόμενης από τα οχήματα αυτά ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα την επιβάρυνση του δικτύου διανομής.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

PV GRID : προτάσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής

Αθήνα, Βαρσοβία, Βερολίνο, Βιέννη, Βρυξέλλες, Λισαβώνα, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μπρατισλάβα, Παρίσι, Πράγα, Ρώμη, Σόφια, Στοκχόλμη, Χάγη, 30 Ιανουαρίου 2014 – Tο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV GRID παρουσίασε σήμερα ένα κείμενο προτάσεων με τεχνικές λύσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προτάσεις αυτές θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς σε 15 εθνικές συναντήσεις που θα οργανωθούν το επόμενο τρίμηνο.

Από τον Μάιο του 2012, το πρόγραμμα PV GRID ασχολείται με τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα. Προηγήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση των εμποδίων και σήμερα παρουσιάζονται οι θεσμικές και κανονιστικές προτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ενεργειακό σύστημα, όπου η κατανεμημένη παραγωγή αποκτά πλέον σημαίνοντα ρόλο, απαιτούνται νέοι τρόποι διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων διανομής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κείμενο προτάσεων του PV GRID είναι οι εξής:

 • Να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι σε ότι αφορά στις πιθανές περικοπές της εγχεόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας
 • Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση με χρήση φωτοβολταϊκών
 • Να γίνει εκμετάλλευση των νέων τεχνικών δυνατοτήτων των αντιστροφέων (inverter)
 • Να προωθηθεί η αποθήκευση ενέργειας τόσο σε επίπεδο Διαχειριστών δικτύων όσο και σε επίπεδο καταναλωτών
 • Να ενισχυθούν οι εφαρμογές διαχείρισης της ζήτησης
 • Να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα μετρήσεων
 • Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων

Οι τελευταίες εκθέσεις του PV GRID είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Ως τον Απρίλιο του 2014, οι μετέχοντες στο πρόγραμμα PV GRID θα οργανώσουν συναντήσεις διαβούλευσης επί των κειμένων αυτών και στις 15 εμπλεκόμενες χώρες, ώστε να συζητηθούν οι πιο κατάλληλες για κάθε χώρα λύσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης θα αποτυπωθεί σε μια νέα έκθεση το καλοκαίρι του 2014. Το πρόγραμμα PV GRID καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να εκφέρουν γνώμη για τις προτάσεις που διατυπώνει η έκθεση που δημοσιοποιείται σήμερα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρέμβουν με αποστολή mail στη διεύθυνση info@pvgrid.eu ως τις 30 Απριλίου 2014.

Σχετικά με το PV GRID:
Ο απώτερος σκοπός του Προγράμματος PV GRID είναι να βοηθήσει στην άρση των εμποδίων που καθυστερούν τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των φωτοβολταϊκών στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάλυση και καταγραφή των εμποδίων και των λύσεων και τη διατύπωση θεσμικών και κανονιστικών προτάσεων. Το PV GRID ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προγράμματος PV LEGAL το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012.
Το PV GRID είναι μια κοινή προσπάθεια των παρακάτω φορέων:

 • Συντονιστής: German Solar Industry Association (BSW-Solar)
 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
 • Eclareon Management Consultants (Γερμανία)
 • 14 εθνικών συνδέσμων φωτοβολταϊκών: ΣΕΦ (Ελλάδα), UNEF (Ισπανία), APESF (Πορτογαλία), Assorinovabili (Ιταλία), BPVA (Βουλγαρία), CZEPHO (Τσεχία), ENERPLAN (Γαλλία), Holland Solar (Ολλανδία), PTPV (Πολωνία), PV Austria (Αυστρία), EDORA (Βέλγιο), SvenskSolenergi (Σουηδία), SAPI (Σλοβακία), STA (Ηνωμένο Βασίλειο).
 • DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories) (Γερμανία)
 • 2 Διαχειριστών Δικτύων Διανομής: ENEL Distribuzione (Ιταλία), RWE Deutschland (Γερμανία)
 • The Comillas Pontifical University (Ισπανία)

Περισσότερες πληροφορίες:
Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
Στέλιος Ψωμάς
Tηλ: 2109577470
Email : info@helapco.gr
Ευρωπαϊκό επίπεδο:
Marie Latour, European Photovoltaic Industry Association
Tel: +32.2.400.10.13
Email: m.latour(at)epia.org
Συντονιστής:
Bianca Barth, BSW-Solar, Germany
Tel: +49 30 2977788 40
Email: barth(at)bsw-solar.de

Κατεβάστε τη Δημοσίευση