Άνοιξε η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Η δυνατότητα χιλιάδων νοικοκυριών και αγροτών να παράγουν το ρεύμα που χρειάζονται και να εξοικονομούν χρήματα, γίνεται δυνατή με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» (ΦΕΚ 2903/Β/02-05-2023) συνολικού προϋπολογισμού 238 εκατομμυρίων ευρώ, η πλατφόρμα του οποίου (https://pvstegi.gov.gr) θα είναι διαθέσιμη από Τρίτη 2 Μαΐου 2023.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι νοικοκυριά και αγρότες που θα μπορούν να εγκαταστήσουν το δικό τους μικρό φωτοβολταϊκό, σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία). Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% – 60%, ενώ η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες.

Ταυτόχρονα προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους κι εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και η έγκρισή τους γίνονται άμεσα, γρήγορα κι αυτοματοποιημένα, χωρίς ταλαιπωρία και περίπλοκη γραφειοκρατία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και της χρήσης των κωδικών TAXISNET. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με απώτατο όριο το τέλος Ιουνίου 2024.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα, η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλουν παραπάνω από μια αιτήσεις, ανάλογα με τον αριθμό παρόχων ρεύματος αγροτικής χρήσης που διαθέτουν, καθώς και μια αίτηση για την κατοικία τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 238 εκατ. ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατανέμεται ως εξής:

– Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά και αποκλειστικά για αυτά διατίθεται 45 εκατ. ευρώ (Κατηγορία Α)

Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000€: 100 εκατ. ευρώ (Κατηγορία Β)

Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000€: 63 εκατ. ευρώ (Κατηγορία Γ)

Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες και αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ (Κατηγορία Δ)

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Ο σταθμός αυτός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία, ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Εγχειρίδιο χρήσης αυτοπαραγωγού

Δείτε εδώ το εγχειρίδιο χρήσης της νέας πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ για συστήματα αυτοκατανάλωσης με ονομαστική ισχύ έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 10 kW (για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών).

Δείτε εδώ τη νέα πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι παρατηρήσεις του ΣΕΦ στο νομοσχέδιο για αυτοκατανάλωση και Ενεργειακές Κοινότητες

Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιέχει σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν την αυτοκατανάλωση και τις Ενεργειακές Κοινότητες, ρυθμίσεις ιδιαίτερα κρίσιμες σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον των πολιτών στρέφεται προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.

Θεωρούμε εξαιρετικά θετικές τις ρυθμίσεις όπως, για παράδειγμα, τη θέσπιση της συλλογικής αυτοκατανάλωσης σε κτίρια, την άρση του μέχρι πρότινος περιορισμού της πώλησης κατ’ ανώτατο ως 20% της ετησίως παραγόμενης ενέργειας για αυτοπαραγωγούς με ΑΠΕ, καθώς και την άρση του αντίστοιχου ορίου των 30 kVA για τον μετατροπέα συστήματος αποθήκευσης ενέργειας που προβλέπεται σήμερα για συστήματα αυτοπαραγωγής με μπαταρίες. Όλα αυτά αποτελούν άλλωστε και προτάσεις του Συνδέσμου μας και γι’ αυτό τις καλωσορίζουμε.

Θα θέλαμε παρόλα αυτά να επισημάνουμε κάποια σημεία του νομοσχεδίου, τα οποία επιδέχονται πιστεύουμε βελτιώσεων.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.4 του νομοσχεδίου, η μέγιστη ισχύς συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό τίθεται στα εκατό (100) κιλοβάτ (kW) ανά παροχή κατανάλωσης στην περίπτωση των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (για όλες τις επιχειρήσεις δηλαδή). Το όριο αυτό, αν και είναι επαρκές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. Κατανοούμε ότι στόχευση του νομοσχεδίου είναι να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν στο εναλλακτικό σχήμα αυτοκατανάλωσης (αυτοκατανάλωση σε πραγματικό χρόνο με πώληση του πλεονάσματος ενέργειας), αλλά θεωρούμε πως θα ήταν σκόπιμο να αυξηθεί το όριο ισχύος στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού.

Κατ’ αντιστοιχία συνεπώς με το άρθρο 9 του ν.3468/2006, προτείνουμε να εξεταστεί η αύξηση του ορίου αυτού στα 400 kW.

2. Στις ρυθμίσεις περί Ενεργειακών Κοινοτήτων, τίθεται ως ελάχιστος αριθμός μελών (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις και διαφοροποιήσεις) τα εξήντα (60) μέλη. Κατανοούμε ότι η ρύθμιση αυτή θέλει να περιορίσει τις στρεβλώσεις που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο καθεστώς με την εύκολη σχετικά δημιουργία κοινοτήτων για πώληση του 100% της παραγόμενης ενέργειας (μακράν της πολιτικής στόχευσης των Κοινοτικών Οδηγιών που θεωρούν ότι “πρωταρχικός σκοπός των Κοινοτήτων δεν είναι το οικονομικό κέρδος, αλλά η προσφορά στα μέλη τους και στις τοπικές περιοχές δραστηριοποίησής τους, περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού οφέλους”). Επειδή όμως το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (π.χ. στα άρθρα 18, 19, 58 και 59) περιορίζει τις στρεβλώσεις, και επειδή η δημιουργία Κοινοτήτων (ιδίως σε ορεινές, νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές ή μικρές κοινότητες στην επικράτεια) δυσχεραίνεται με την υψηλή απαίτηση για τον αριθμό των μελών που ορίζει το νομοσχέδιο, προτείνουμε τα εξής:

Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Κ.Α.Ε. (ή της Ε.Κ.Π αντίστοιχα) είναι τριάντα (30) μέλη, με τις εξής εξαιρέσεις:

α) δεκαπέντε (15) μέλη, αν η ΚΑΕ έχει έδρα σε δήμο νησιωτικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή,

β) πέντε (5) μέλη, σε περίπτωση που συμμετέχουν αποκλειστικά Μ.Μ.Ε.,

γ) τρία (3) μέλη, αν συμμετέχουν τουλάχιστον δύο (2) Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού και το τρίτο μέλος είναι είτε επιχείρηση που ανήκει κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού, είτε Ο.Τ.Α α’ ή β΄ βαθμού.

Επειδή, για πρακτικούς λόγους, διατηρούνται και οι υφιστάμενες Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018, αρκετές από τις οποίες στόχευαν στην ανάπτυξη έργων για εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού έχοντας ως μέλη τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις (με ελάχιστο αριθμό μελών μάλιστα τα πέντε, σύμφωνα με τη νομοθεσία), νομίζουμε ότι θα έπρεπε να δοθεί μια μεταβατική περίοδος για να μην ακυρωθεί στην ουσία η όποια προσπάθεια κατέβαλαν έως τώρα. Θα μπορούσε να οριστεί, για παράδειγμα, ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4315/2018 που έχουν συσταθεί νόμιμα ως τη θέση σε ισχύ των νέων ρυθμίσεων, και στοχεύουν στην υλοποίηση έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, μπορούν να υλοποιήσουν τα έργα αυτά με το πρότερο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο για προσφορά όρων σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, το αργότερο έως την 31η.12.2023.

4. Σε ότι αφορά, τέλος, τη δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 2γ του άρθρου 28, ώστε να δίνεται η δυνατότητα αυτή και σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για ιδιαίτερους πολεοδομικούς ή/και χωροταξικούς λόγους (π.χ. επειδή το κτίριο, τη νόμιμη χρήση του οποίου έχουν, είναι διατηρητέο ή βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό ή προστατευόμενο ιστορικό τμήμα πόλης και απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από τα σχετικά διατάγματα και αποφάσεις προστασίας τους).