Συνάντηση ΣΕΦ – Επιτρόπου Oettinger

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του κ. Πάνου Καρβούνη, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας, κ. Γκίντερ Έτινγκερ, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου.

Στη συζήτηση αναδείχθηκε η δυνατότητα της Ελλάδας να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός το οποίο συνάδει με τις θέσεις του Συνδέσμου για τις δυνατότητες της χώρας σε ότι αφορά στην περαιτέρω αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των φωτοβολταϊκών ειδικότερα.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών συντάσσεται με κάθε πρόταση η οποία συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και στη μετάβασή της σε ένα ενεργειακό μείγμα που αξιοποιεί τα φυσικά χαρακτηριστικά της και τη γεωπολιτική της θέση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ενέργεια φιλικότερη στο περιβάλλον και οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές.

Σε ότι αφορά στα φωτοβολταϊκά, μετά τις τελευταίες μειώσεις των εγγυημένων τιμών πώλησης από το ΥΠΕΚΑ (Μάιος 2013), οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν τη φθηνότερη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών και καθίστανται ανταγωνιστικά ακόμα και με τις συμβατικές πηγές ενέργειας (βλέπε για παράδειγμα την τελευταία έκθεση του οίκου Lazard για το ανηγμένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες πηγές ενέργειας). Επιπλέον, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι με βάση σχετική μελέτη του ΑΠΘ, η οποία παρουσιάστηκε σε πρόσφατη ημερίδα, η περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας προσφέρει τεκμηριωμένα οικονομικά οφέλη στους καταναλωτές, πέραν της φιλικότητας στο περιβάλλον. Το υψηλό επίπεδο ηλιοφάνειας στη χώρα μας αναδεικνύει τον ήλιο στο εθνικό μας καύσιμο, το οποίο είναι επιπλέον αστείρευτο και το πλέον φιλικό στο περιβάλλον.

Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2013

28.11.2013

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε σήμερα 28/11/2013 εντολή στην Τράπεζα για εξόφληση 7.580 τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Με την πιο πάνω εντολή ολοκληρώνεται η εξόφληση των παραγωγών από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την ενέργεια που παρήχθη το μήνα Μάρτιο 2013 κα εξοφλούνται οι υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ προς 7.260 εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος έως και 150 kW (το 61 % του συνόλου των εγκαταστάσεων) που παρήγαν ενέργεια κατά το μήνα Απρίλιο 2013 και είχαν πληρωτέο ποσό έως 4.000€.

Ημερίδα για τον Ενεργειακό Συμψηφισμό (20.11.2013)

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου:  ‘Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας – Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω  του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED, το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ διοργανώνει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 στις 09:30 – στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (ΚΕΔΕΑ –ΑΠΘ) 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη

μια Ημερίδα με θέμα:
«Προώθηση της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του βέλτιστου ενεργειακού συμψηφισμού»

Σελίδα Επικοινωνίας

Κατεβάστε τη Πρόσκληση

Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για την ασφάλιση παραγωγών φωτοβολταϊκών

Οδηγίες για το πού ασφαλίζονται, στον ΟΑΕΕ ή τον ΟΓΑ, τα πρόσωπα που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα δίνει με εγκύκλιό του ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες λοιπόν διατάξεις:
1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε όλη την επικράτεια υπάγονται:
Τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα.  Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος  πάνω από 100 kw.  Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.  Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ-κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για μία  συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 100 kw.Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων έληξε η διάρκεια του επιδοτούμενου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw και δεν εντάσσονται στα παρακάτω εξαιρούμενα πρόσωπα.

2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ:
Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.  Η εξαίρεση των προσώπων αυτών διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα έχουν ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών.

3. Επίσης εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ:
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι επαγγελματίες αγρότες για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw. Στα πρόσωπα αυτά δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του N. 3846/2010 που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των φυσικών προσώπων – συνταξιούχων του ΟΓΑ ή και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που συνεχίζουν ή κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια (σχετ. εγκύκλιος 80/2010). Και τούτο επειδή: α) η συνταξιοδότησή τους από τον ΟΓΑ δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του N. 3874/2010 περί Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, και β) η διαχείριση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw από επαγγελματίες
αγρότες δεν είναι επαγγελματική αλλά αγροτική δραστηριότητα.

4. Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 20 kw.

5. Για την υπαγωγή ή την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ των προσώπων που διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστήματα λαμβάνεται υπόψη, αθροιστικά, η συνολική ισχύς σε kw των εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται ατομικά ή ως μέλη εταιρειών.

  •  Στις περιπτώσεις εταιρειών η ισχύς σε kw της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης δεν επιμερίζεται στον αριθμό των μελών της εταιρείας. Για έκαστο μέλος αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισχύς σε kw της Φ/Ε (π.χ. Ο.Ε. με 4 μέλη που εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 30 kw: για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκάστου μέλους αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισχύς των 30 kw).
  • Για τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται με φωτοβολταϊκά συστήματα στην ίδια έδρα με συγκεκριμένο αριθμό kw ανά πρόσωπο ως σύμπραξη (χωρίς τη σύσταση εταιρείας) -η σύμπραξη προκύπτει από το έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής ΔΕΔΔΗΕ), στο οποίο διατυπώνεται η προσφορά σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών- λαμβάνεται υπόψη η ισχύς σε kw των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της σύμπραξης. Οι επαγγελματίες αυτοί αντιμετωπίζονται όπως τα μέλη των εταιρειών, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά η ισχύς των kw των φωτοβολταϊκών σταθμών της σύμπραξης.
  • Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ-κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

6. Η ασφαλιστική σχέση των υπόχρεων στην ασφάλιση προσώπων αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο XT (πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας). Η ημερομηνία αυτή προκύπτει από έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), το οποίο κοινοποιείται στον παραγωγό της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι την ημερομηνία της πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

7. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την υπαγωγή ή την εξαίρεση των προσώπων αυτών από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ ενεργείται έλεγχος στο πρόγραμμα ΚΕΠΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 

Source: www.energypress.gr

Εκδήλωση για την ισορροπία βιομηχανικής ανάπτυξης και διείσδυσης των ΑΠΕ

H Friedrich Ebert Stiftung (www.fes.de) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης (www.energy-regulation.eu) σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πύλη www.energypress.gr διοργανώνουν εκδήλωση στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Capital & Vision (www.capitalvision.gr) με θέμα: «Βιομηχανική ανάπτυξη και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Μία ανέφικτη ισορροπία; Ελληνική πραγματικότητα και Γερμανική εμπειρία»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11.11.2013, από τη 13.00 έως 15.30 στο ξενοδοχείο Athens Hilton (Τερψιχόρη B)
Επίσημο, χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτης και ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Wolfgang Dold.

Προλογίζουν ο κ. Χ. Κατσιούλης, Διευθυντής της Friedrich Ebert Stiftung στην Ελλάδα και ο Δρ. Α. Μεταξάς, Managing Director του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους εξής προσκεκλημένους συμμετέχοντες:

  • κ. Δ. Ραχιώτης, Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ,
  • κ. A. Κοντολέων, εκπρόσωπος της ΕΒΙΚΕΝ,
  • κ. Σ. Καπέλλος, Πρόεδρος του ΣΕΦ,
  • κ. Ι. Τσιπουρίδης, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ,
  • κ. Λ. Δημητρίου, εκπρόσωπος ΕΣΑΗ
  • Mr. L. Waldmann, think tank “Agora Energiewende”

Τη συζήτηση θα συντονίσουν ο δημοσιογράφοςΘ. Παναγούλης, www.energypress.gr και ο Δρ. Α. Μεταξάς, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες» (www.metaxaslaw.gr)

Η εκδήλωση θα καλύπτεται από ταυτόχρονη διερμηνεία (ελληνική – αγγλική) με την ευγενική χορηγία του Δικτύου Διερμηνέων “Interpretics”.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στο 210-3390748 ή στείλτε email στο info@metaxaslaw.gr

Τώρα που βρήκαμε παπά, ας θάψουμε πέντ΄έξι… πόρους του Λογαριασμού ΑΠΕ

Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται λέει η παροιμία. Όπου αναμπουμπούλα, εν προκειμένω, η θύελλα που σαρώνει τις ΑΠΕ και ιδίως τα φωτοβολταϊκά. Σαν να μην έφταναν οι διαρκείς περικοπές των εγγυημένων τιμών, οι έκτακτες εισφορές, τα νέα τέλη και η αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων φωτοβολταϊκών, το ΥΠΕΚΑ συζητά να περικόψει κάποιους από τους πόρους που σήμερα τροφοδοτούν τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Ειδικότερα, αφήνει ευθέως υπονοούμενα για τρεις τέτοιους πόρους: το “Ειδικό Τέλος Λιγνίτη”, τα “Δικαιώματα Εκπομπών” και το πάλαι ποτέ “Τέλος ΕΡΤ”. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα.

1. Το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη
Το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη (το οποίο εφαρμόστηκε με υπογραφή του σημερινού υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη) είναι 2 €/MWh και αποφέρει στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ περί τα 50 εκατ. € ετησίως. Το ΥΠΕΚΑ συζητά να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να εξαγοράσει, για λογαριασμό του Δημοσίου, ένα ποσοστό στον ΑΔΜΗΕ που βαίνει προς ιδιωτικοποίηση. Καμία αντίρρηση να έχει ποσοστό το Δημόσιο στον ΑΔΜΗΕ, όχι όμως σε βάρος των ΑΠΕ.

Η επιβολή τέλους στον λιγνίτη, αφορά σε μια ελάχιστη διορθωτική κίνηση για μια από τις σοβαρότερες στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή τη δωρεάν πρόσβαση στον λιγνίτη που απολαμβάνει η ΔΕΗ ΑΕ, χωρίς καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης [royalties] στο Δημόσιο), κάτι που επανειλημμένως έχει επισημάνει και η ΕΕ και ρητά προβλέπεται και στο Μνημόνιο (κεφ. 6.1.3. παρ. 3).

Ακόμη κι αν το ΥΠΕΚΑ χρησιμοποιήσει τελικά μέρος του τέλους αυτού, θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά την αύξησή του. Η σημερινή τιμή των 2 €/MWh περισσότερο συμβολική είναι, παρά βοηθά στην ουσιαστική άρση των στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας. Αν η ΔΕΗ πλήρωνε τον λιγνίτη σε τιμές αντίστοιχες με τον λιθάνθρακα (και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ενεργειακού δυναμικού των δύο καυσίμων), θα πλήρωνε περίπου 30-35 €/MWh, δηλαδή 15-17,5 φορές παραπάνω από σήμερα. Ας αυξήσει λοιπόν το ΥΠΕΚΑ το τέλος στα 4 €/MWh και ας κρατήσει τα μισά για τον ΑΔΜΗΕ, αφήνοντας ανέγγιχτο το μερίδιο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Απώλεια του πόρου αυτού συνεπάγεται μια τρύπα της τάξης των 50 εκατ. € ετησίως για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, που απαιτεί ισοδύναμη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 1 €/MWh.

2. Έσοδα από Δικαιώματα Εκπομπών
Επειδή υπήρξαν σκέψεις για πλήρη κατάργηση του εσόδου από τον πλειστηριασμό Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου από το 2016 και μετά, σημειώνουμε απλώς την πρόβλεψη της σχετικής ΚΥΑ (Αριθμ. Η.Π. 57495/2959/Ε103, ΦΕΚ 2030Β/29-12-2010) κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών 2003/87/ΕΚ και 2009/29/ΕΚ:
“Τουλάχιστον 50 % των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαμβανομένων όλων των εσόδων από πλειστηριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ), ή ποσού ίσου με τα συγκεκριμένα έσοδα, πρέπει να χρησιμοποιούνται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς: … β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την τήρηση των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.”

Σύμφωνα μάλιστα με το αρθ. 196 του N.4001/2011 (ΦΕΚ 179Β/22-8-2011):
“Για την περίοδο 2013−2020, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της Οδηγίας 2009/29, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το άρθρο 7Ε της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΗΠ57495/2959/Ε103. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζεται το ακριβές ύψος του ποσού που διατίθεται υπέρ των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να τροποποιείται το προβλεπόμενο σε αυτό ελάχιστο ποσοστό.”

Το άρθρο 39 τέλος, του N.4062/2012 (ΦΕΚ 70Α/30-3-2012) προβλέπει πως:
“Για την περίοδο 2013-2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του N.2773/1999” (δηλαδή του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ).

Σημειώνουμε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών στα επίπεδα των 5,4 €/tn CO2 από 4 €/tn CO2 που βρίσκονταν επί μακρόν. Αυτό σημαίνει ότι πιθανώς θα προκύψει ένα επιπλέον έσοδο για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ 15 εκατ. € για το 2013 και περίπου 50 εκατ. € επιπλέον για το 2014.

Από το 2016 και μετά, το έσοδο από τα Δικαιώματα Εκπομπής Αερίων Ρύπων θεωρούμε ότι θα καταλήγει, με βάση όσα προβλέπονται σήμερα, στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε ποσοστό 50% (σήμερα 100%) αλλά η χρηματιστηριακή τιμή των ρύπων εκτιμούμε ότι θα ανέρχεται τότε στα 8 €/tn CO2, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τον Ειδικό Λογαριασμό. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 1,3 €/MWh.

3. Τέλος ΕΡΤ
Τα γνωστά γεγονότα της ΕΡΤ είχαν ως αποτέλεσμα οι πόροι που προορίζονταν για τον Ειδικό Λογαριασμό να μειωθούν από τα 70 εκατ. € στα 30 εκατ. € περίπου για το 2013. Ακόμη κι αν το Τέλος ΕΡΤ δεν αποτελέσει μελλοντικά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού, απαιτείται μια ήπια αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 0,6-0,7 €/MWh για να αναπληρωθεί ο πόρος αυτός.

Όπως είδαμε λοιπόν, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για να μη θιγεί ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ. Αλλά, είπαμε, “ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται”. Θα το επιτρέψουμε;

Ο κ. Στέλιος Ψωμάς είναι Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας του ΣΕΦ.

Πηγή: www.energypress.gr