Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης του ΣΕΦ στη VerdeTec

Δείτε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης του ΣΕΦ στη VerdeTec, 18/3/2022.