Ν.4843/2021, ΦΕΚ 193Α/20.10.2021, Ρυθμίσεις για Ενεργειακές Κοινότητες και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και περιθωρίων σε κορεσμένα δίκτυα

Ν.4843/2021, ΦΕΚ 193Α/20.10.2021, Ρυθμίσεις για Ενεργειακές Κοινότητες και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και περιθωρίων σε κορεσμένα δίκτυα

The Solar Future Greece conference on 18 November 2021 in Athens

The Solar Future Greece conference on 18 November 2021 in Athens is the premier platform for the Greek PV industry. This event introduces you to new market trends, evolving business models and the new era of hybrid projects while connecting with influential business leaders.

Greece’s PV market is steadily making its way to gigawatt status, with rising installation numbers (900 MW in 2020) and a proven auction scheme for solar development. Realizing solar’s crucial relationship with energy storage, the government recently also announced a 700 MW tender for storage, paired with €200 million in subsidies. The energy storage market will play an important role in the next 10 years.

Ημερίδα για τις νέες ευκαιρίες για τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, 18/11/2021

Η Solarplaza (οίκος με έδρα την Ολλανδία που δραστηριοποιείται διεθνώς από το 2004 στην προώθηση της ηλιακής ενέργειας), με στρατηγικό συνεργάτη τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, διοργανώνει στις 18/11/2021 ημερίδα με στόχο την προσέλκυση επενδυτών και την αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ ( https://greece.solarplaza.com/ ).

Η ημερίδα σκοπεύει να φέρει σε επαφή επενδυτές με τους κύριους φορείς της ελληνικής ενεργειακής αγοράς που καθορίζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας, ώστε να έχουν μια κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για το πώς θα μπορούσαν να επενδύσουν στη χώρα μας αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει ή τελεί υπό διαμόρφωση στη χώρα μας (απ’ ευθείας συμμετοχή στις αγορές, PPAs, αποθήκευση ενέργειας).