Πρακτικά ημερίδας PV LEGAL – Παρουσίαση Εθνικής Έκθεσης προγράμματος PV Legal

Πρακτικά ημερίδας PV LEGAL – Παρουσίαση Εθνικής Έκθεσης προγράμματος PV Legal