Η απασχόληση μας με την ενέργεια και γενικότερα με τις Η/Μ Εγκαταστάσεις για περισσότερα από 25 χρόνια, τόσο στον τομέα ΜΕΛΕΤΩΝ όσο και στον τομέα των ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, μας έδωσε την δυνατότητα να ασχοληθούμε τα τελευταία χρόνια με την ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταικά πάρκα. Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι ο Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ. Κουτσίκος Αθανάσιος και απασχολούνται στην εταιρεία Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί μεγάλης εμπειρίας.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία μας σχεδιάζει και κατασκευάζει όλα τα Φ/Β Πάρκα με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62446 βοηθώντας και στην χρηματοδότηση τους. Τα στάδια που ακολουθούμε είναι τα ακόλουθα:

  • Επί τόπου έλεγχος του χώρου όπου θα εγκατασταθούν τα Φ/Β πάρκα
  • Μελέτη του πάρκου με βάση το πρότυπο ΕΝ 62446
  • Κατασκευή του πάρκου με βάση την μελέτη
  • Παραλαβή του πάρκου από εξουσιοδοτημένο φορέα πιστοποίησης κατά ΕΝ 62446

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με πολύ υψηλής ποιότητας εταιρείες κατασκευής panels και σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές βάσεων, Inverters, Ηλεκτρολογικό Υλικό, παραδίδει υψηλής ποιότητας έργα.