Φωτοβολταϊκά Πλαίσια για απαιτητικούς

Η aleo solar GmbH κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πλαίσια αποκλειστικά και μόνο στη Γερμανία από το 2001. Διαθέτει στην αγορά ΦΒ πάνελ υψηλής απόδοσης και προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα στην παγκόσμια αγορά φωτοβολταϊκών. Ο κατασκευαστής υψηλής ποιότητας απασχολεί σήμερα 200 συνεργάτες και δραστηριοποιείται παγκοσμίως στις σημαντικότερες αγορές φωτοβολταϊκών. Με το εργοστάσιο στο Prenzlau της Γερμανίας ο όμιλος aleo solar διαθέτει μία ετήσια παραγωγική ικανότητα της τάξης των 280 Megawatt. Η aleo solar ανήκει στον όμιλο SAS όπου σημείωσε το 2013 κύκλο εργασιών ύψους 754 εκατ. δολάρια.

Δραστηριότητα στα φωτοβολταϊκά

Κατασκευαστής Φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Προϊόντα ή άλλες πληροφορίες

Προμήθεια Φωτοβολταϊκών πλαισίων μετατροπέων, καλωδίων και βάσεων.