Περίληψη Έκθεσης ΥΠΕΚΑ για μηχανισμούς στήριξης ΑΠΕ και απαιτήσεις 2ου Μνημονίου

Περίληψη Έκθεσης ΥΠΕΚΑ για μηχανισμούς στήριξης ΑΠΕ και απαιτήσεις 2ου Μνημονίου