Κρίση, παρεμπόριο και ανεργία φέρνουν οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ για τα φωτοβολταϊκά

Κρίση, παρεμπόριο και ανεργία φέρνουν οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ για τα φωτοβολταϊκά