Υπογραφή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως 100 kWp

Υπογραφή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς έως 100 kWp