Συνάντηση ΣΕΦ με τους αρμόδιους φορείς για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών

Συνάντηση ΣΕΦ με τους αρμόδιους φορείς για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών