Παρουσίαση προγράμματος HELIOS από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου

Παρουσίαση προγράμματος HELIOS από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου