Οι προτάσεις του ΣΕΦ για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ

Οι προτάσεις του ΣΕΦ για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ