Οι προτάσεις του ΣΕΦ για τα δίκτυα της ΔΕΗ και την ομαλή και γρήγορη σύνδεση των φωτοβολταϊκών

Οι προτάσεις του ΣΕΦ για τα δίκτυα της ΔΕΗ και την ομαλή και γρήγορη σύνδεση των φωτοβολταϊκών