Ανακοίνωση της ΔΕΗ καταργεί στην πράξη το νέο νόμο για τις ΑΠΕ και παγώνει την αγορά

Ανακοίνωση της ΔΕΗ καταργεί στην πράξη το νέο νόμο για τις ΑΠΕ και παγώνει την αγορά